Eestumerweg (Ten Post)

Het deel van de Eestumerweg dat in Ten Post ligt is een vroeg 19e eeuwse weg. die begon als weg achterlangs de bebouwing aan de weg naar Kroddeburen. Mogelijk gelijktijdig aangelegd met de omleiding van de Trekweg, nu Rijksweg. Ook die liep toen achter de bebouwing langs. (bron: Kadaster, 1832)In advertenties in kranten van rond 1925 wordt de naam Grindweg Ten Post - Kroddeburen gebruikt

Vroeger werd het deel tussen school met meesterswoning en de (oude) Rijksweg de Bakkerstraat genoemd, omdat er een aantal bakkerijen gevestigd waren.
De rest van de huidige Eestumerweg (naam vanaf 1954) werd in dezelfde periode Molenweg genoemd.
Het is niet bekend of het deel van de oude weg van Ten Post naar Kroddeburen dat alleen nog op het kaartfragment situatie 1830 te zien is ook Molenweg genoemd werd. Later werd dit Meulenhaim genoemd.

B.H. Wiersema schreef hierover in de kerkbode:

Vroeger werd deze straat tot aan de chr.school de Bakkerstraat genoemd. Of dit komt doordat er twee bakkers hun bakkerij hadden of omdat er ook mensen woonden die Bakker heetten, is mij niet bekend.

Bebouwing en Bewoning
Links (oneven nummers)
Rechts (even nummers)

groen = oorspronkelijk, rood = gesloopt, oranje = vervangen
De straat is met name in de jaren 1960 veranderd. Veel huizen zijn toen gesloopt en soms vervangen. Dit wordt duidelijk het kaartje hiernaast. De nummers corresponderen met de huisnummers.
De foto's hiernaast laten de ontwikkeling goed zien. Op de bovenste foto zien we links Eestumerweg nr 1. Achter de bosjes van de voortuin zien we nog net de schoorsteen van nr 5, toen nog een eenvoudige woning. Daarachter zien we nr 7. Deze laatste 2 panden verdwijnen naarmate de jaren vorderen. Dit geldt eveneens voor de 2 rechter panden van de bovenste foto (nr 2).

Op de bovenste foto hiernaast staat rechts Eestumerweg nr 2. Op de plek van deze woning komt de VIVO-supermarkt. Links zien we de nieuwe woning op nr 5, met daarachter de gesloopte woning op nr 7. Op de plek van nr 7 komt een winkel. Op nr 9 komt een benzinepomp.

Van voor naar achter Eestumerweg 6, 8 (gesloopt), 12 en 14 (gesloopt).