Oldersumerweg

De Oldersumerweg heeft tegenwoordig alleen woningen aan de linkerkant, met oneven nummers. Dat was vroeger ook zo, maar toen werd er doorgenummerd (oneven en even samen aan een kant).
Er vond een vernummering plaats toen de nieuwbouw bij Vlamoven gerealiseerd werd.

Bebouwing en Bewoning

De nieuwe bebouwing aan de Oldersumerweg

2014 Oldersumerweg-1
Oldersumerweg-1
Nieuwgebouwd in ....
2014 Oldersumerweg-3

Oldersumerweg-3
Nieuwgebouwd in ....
2014 Oldersumerweg-5

Oldersumerweg-5
Nieuwgebouwd in ....2014 Oldersumerweg-7
Oldersumerweg-7
Nieuwgebouwd in ....
2014 Oldersumerweg-9

Oldersumerweg-9
Nieuwgebouwd in ....2014 Oldersumerweg-11
Oldersumerweg-11
Nieuwgebouwd in ....
2014 Oldersumerweg-13

Oldersumerweg-13
Nieuwgebouwd in ....De oude bebouwing aan de Oldersumerweg

2014 Oldersumerweg-15
Oldersumerweg-15 (G32) Altemaheerd
Was vroeger Oldersumerweg 1
In 1832 waren de erven van Kornelis Jans Wierenga, landbouwer te Wittewierum, eigenaar van deze boerderij.
Van ? tot 1954 woonde hier Fokko Smit met zijn vrouw.
Aan het einde van de oorlog woonden bij hen evacu├ęs uit den Bommel. Zie https://hvtpmensen.blogspot.com/2019/10/evacuees.html

Hier woonde van 1954 tot in 1980 Harm Jacob Smit.
Hij werd opgevolgd door zijn schoonzoon Sietze van der Brug, die er al vanaf 1977 woonde met echtgenote Cornelia L Smit.
2014 Oldersumerweg-15
gezien vanaf Rijksweg
Bouwvergunningen en verbouwingen:
1977 stichting ligboxenstal
1978 stichting silo
1979 verbouwing garage
1981 verbouwing veestal/ligboxenstal
1987 stichting silo
????  vervanging woning
2018 vervanging schuur

Topografische kaart 1982,
\in rood oude huisnummers toegevoegd


2014 Oldersumerweg-17
Oldersumerweg-17 (G33)
Was vroeger Oldersumerweg-2 oud
Werd samengevoegd met Oldersumerweg-3 oud
In 1959 werd de schuur cergroot en in 1979 een garage bijgebouwd. In 1982 werd het woonhuis verbouwd.Oldersumerweg-3 oud (G34)
Werd samengevoegd met Oldersumerweg-2 oud.
Laatste bewoner Jan Olthof in 1960.
Hij vertrok naar Eestumerweg-33. Toen die woning in 1963 werd afgebroken keerde hij terug naar deze plek, op nr 2 oud.

Oldersumerweg-4 oud (G35)
Laatste bewoner was Harm J Veldman, vanaf juni 1982.
De woning brandde af op 29 oktober 1982. Harm J Veldman kwam daarbij om.
De woning is nooit meer opgebouwd.

Verderop stond aan het Damsterdiep de steenfabriek. Op de kaart van 1864 als Tigchelwerk aangegeven.

Foto genomen vanaf Oldersumerweg ter hoogte van Oldersumerweg-15
links Oldersumerweg-4 oud (afgebrand in 1982), rechts Oldersumerweg-17, daartussen de steenfabriek