Rijksweg

Bebouwing en Bewoning
Even nummers (bij brug en jaagpad in Ten Post), Rijksweg 2 t/m 58
Oneven nummers:
van Westerwijtwerdermaar tot afslag Ten Post, Rijksweg 103 t/m 119a
van begin bebouwde kom tot de brug, Rijksweg 121 t/m 185
van de brug tot de Eestumerweg, Rijksweg, 191 t/m 215
van de Eestumerweg tot Schoenmakershorn, Rijksweg 217 t/m 237
van Schoenmakershorn tot Delleweg, Rijksweg 241 t/m 273
van Delleweg tot viaduct N360, Rijksweg 277 t/m 295

De Rijksweg vind zijn oorsprong in de trekweg die in de 17e eeuw langs het Damsterdiep werd aangelegd.

Op een situatieschets uit 1844 staat:
Situatie der til over het Stedumermaar in den grooten weg der 1ste klasse no. 1 van Groningen naar Delfzijl, benevens der nieuwe brug aldaar.

Toen in de loop der tijd steeds meer woningen aan die weg gebouwd werden ontstond een probleem. Het toenemend verkeer vroeg om meer ruimte en die was er op de plekken waar huizen pal aan de Trekweg gebouwd waren niet. Daarom werd op verschillende plekken de weg om de bebouwing geleid, met als gevolg dat de woningen met hun achterzijde aan de weg kwamen te liggen. De Trekweg werd op die plaatsen een Trekpad of Jaagpad. In ons gebied gebeurde dit in de dorpskern van Ten Post.

Dat gebeurde hier wel op een aparte manier, want uit de kaart van 1830 blijkt dat de omgeleide weg toen niet terugleidde naar de Trekweg, maar doorliep richting Kröddeburen, nu Eestumerweg. Op de kaart van 1864 staat wel een verbinding naar de Trekweg richting Winneweer aangegeven. Daar is ook in het zuiden de omgeleide route doorgetrokken naar de Trekweg richting Dijkshorn, achter het café langs.

Toen in de 20ste eeuw het verkeer sterk toenam werd opnieuw voor "rondwegen" gekozen. Rijksweg N360 (tot 1992 N41) werd aangelegd. Was tot 1985 een Rijksweg en daarna Provinciale weg. Om de dorpskernen van Ten Post en Winneweer heen.

1. Van Westerwijtwerdermaar tot afslag Ten Post, Rijksweg 105 t/m 119a

2. Van begin bebouwde kom Ten Post tot de brug, Rijksweg 121 t/m 185


3. Van de brug tot de Eestumerweg, Rijksweg 191 t/m 215

De eigenlijke "hoofdstraat" van Ten Post. Het is een deel van de rijksweg dat in zijn geheel niet op het tracé van de vroegere Trekweg ligt. De woningen aan de zuidzijde liggen tegelijkertijd aan het Jaagpad langs het Damsterdiep. Zij hebben een huisnummer aan de Rijksweg, maar soms de voorgevel aan het Jaagpad.

Tegenover brug op de hoek met de Zwarteweg, thans Oldenhuisstraat.

Vanaf kruispunt bij brug richting Winneweer.


Even verderop, met (boven) café en (onder) VIVO-winkel op achtergrond


4. Van de Eestumerweg tot Schoenmakershorn, Rijksweg 219 t/m 2371955
Het huisje op Schounmoakershörn waar de familie Schelte van Gennep heeft gewoond is afgebroken omdat daar een viaduct in Rijksweg 41 nu N360 werd aangelegd. De weg is in 1959 in gebruik genomen.
(bron: stamboomboek fam Bolt)

5. Van Schoenmakershorn tot Delleweg, Rijksweg 241 t/m 273

6. Van de Delleweg tot viaduct Rijksweg N360, Rijksweg 277 t/m 295

notities:
Bouwvergunningen
Ten Post
1987, Oude Rijksweg, Alrecon, plaatsing abri
1976, Rijksweg 365, Rijkswaterstaat, plaatsing vaste brug
1969, Rijksweg, K. Klompien, verbouwing 1 naar 2 woonhuizen
1969, Rijksweg, D. Woldhuis, stichting woonhuizen
1962, Rijksweg, E. Sterenberg, bouwen uitneembare betonbox
1961, Rijksweg, A. Klont, bouwen woning
1957, Rijksweg, P. Heersema, bouwen houten kapsalon

Winneweer
1958, Rijksweg, G. Schansker, watergemaal
1985, Damsterdiep, Grondmij, herstel brug
1954, Rijksweg 82, H. Kraijema, kippenhok