Tuwingastraat

De Tuwingastraat, genoemd naar de borg Tuwinga. heeft maar aan een kant bebouwing en daar is de nummering doorlopend.

Tuwingastraat tentijde van aanleg N360, links nr 4, rechts nr 11 


De straat loopt nu van de Eestumerweg tot de kruising met de Oldenhuisstraat.
Eerder liep de straat door, maar in 1973 werd het stuk vanaf die T-kruising Jan Zijlstraat genoemd.
De straat ontstond in 1959.
De woningen met nu de huisnummers 4 en 5, die er voordien gebouwd waren, hadden tot 1959 Johan Rengersstraat  38 en 40 als adres. De straat stond toen niet in verbinding met de Eestumerweg, maar liep dood bij (nu) huisnummer 2.
De huizen in het laatste stukje straat, die als adres Tuwingastraat 18, 19 en 20 hadden, kregen in 1973 een adres in de Jan Zijlstraat (32, 30 en 28).

Krantenknipsel oktober 1976
Rijkswaterstaat: kruispunt bij Rijksweg Ten Post gevaarlijker 
De doortrekking van de Tuwingastraat te Ten Post naar de Eestumerweg zal voorlopig nog niet kunnen worden uitgevoerd. De Rijkswaterstraat heeft namelijk bezwaar tegen het huidige plan. Men is van mening dat het kruispunt Eestumerweg-Rijksweg nog onoverzichtelijker zal worden dan nu reeds het geval is. B en W  van Ten Boer willen nu een nieuw plan maken. Verder wacht op uitvoering het plan de Jan Zijlstraat te Ten Post te verlengen tot de Oldenhuisstraat. Beide verlengingen moeten gepaard gaan met de aanleg van riolering, trottoir en groenvoorzieningen.

Krantenknipsel maart 1977
....  Verder zal de Tuwingastraat worden verlengd naar de Eestumerweg .....
ander Krantenknipsel maart 1977
Omdat in het dorp geen goede parkeergelegenheid voor vrachtwagens is, stelt het college voor buiten de bebouwde kom, naast de bijzondere school aan de Tuwingastraat, een parkeerstrook aan te leggen voor vier vrachtwagens. 
Tegen dit plan is veel bezwaar gemaakt door inwoners van Ten Post, waarvan er enkele op twee meter van de geplande strook woonden.
Dat de plek in het plan wordt aangeduid als "buiten de bebouwde kom" wordt wellicht gebaseerd op het feit dat de grond daar van het rijk was, aangekocht voor de aanleg van de nieuwe weg.
De parkeerstrook kwam uiteindelijk niet hier maar aan de andere kant van Ten Post aan de B Kuiperweg.

Bebouwing en Bewoning

Van de Eestumerweg tot aan de Johan Rengersstraat staan er 2 blokken van 2 woningen.

Tuwingastraat-1
Niet aanwezig (nog uitzoeken waarom)

Het eerste blok is het meest recent.

2014 Tuwingastraat-2
Tuwingastraat-2
Nieuwbouw in 1976 door Peter J. Bakker en echtgenote Mina E Siemons. Zij woonden hier tot in 1992.


2014 Tuwingastraat-3
Tuwingastraat-3
Nieuwbouw in 1976 door  Johannes D.G. van Streun en echtgenote Brigitta M M E van der Beek, die hier in 1976 gingen wonen.


Het tweede blok is ouder en hoorde eerder bij de Johan Rengersstraat.

2014 Tuwingastraat-4
Tuwingastraat-4
Nieuwbouw in 1956
Tot 1959 was het adres Johan Rengersstraat 40.
Hier woonden vanaf 1956 Hemme Heersema en echtgenote Jakobje Smit.
In 1969 plaatsten zij een garage.
2014 Tuwingastraat-5
Tuwingastraat-5
Nieuwbouw in 1956
Tot 1959 was het adres Johan Rengersstraat 38.
Van 1959 tot in 1975 woonde hier Geert Dinkla, een van de Gebroeders Dinkla.
In 1968 plaatste hij een windscherm.
Na de Johan Rengersstraat volgen eerst drie vrijwel identieke blokken van twee woningen, daarna een iets anders vormgegeven blok van eveneens twee woningen en tot slot een blok van vijf woningen..

2014 Tuwingastraat-6

Tuwingastraat-6
Nieuwbouw in 1959
Van 1959 tot in 1964 woonde hier Johannes Beukema met zijn vader Jan Beukema.

Tuwingastraat-7
Nieuwbouw in 1959.
Bestaat nu niet meer als zelfstandige woning.

Van 1995 tot zijn dood in 1975 woonde hier Derk Harm Bolt, met zijn echtgenote Anna Heersema, die hier bleef wonen tot in 1978.
In 1966 werd een volière gebouwd.
Vanaf 1978 woonden hier Jan H van der Molen en echtgenote Anna M Baar.
2014 Tuwingastraat-8
Tuwingastraat-8
Nieuwbouw in 1959
Van 1959 tot zijn dood in 1980 woonde hier Willem Koster, met zijn echtgenote Trijntje Bulthuis, die hier als weduwe bleef wonen.


2014 Tuwingastraat-9
Tuwingastraat-9
Nieuwbouw in 1959
Vanaf 1959 woonden hier Tammo Jakob Heersema en echtgenote Trijntje Laning.2014 Tuwingastraat-10
Tuwingastraat-10
Nieuwbouw in 1959
Van 1959 tot hun dood in januari, respectievelijk mei 1982, woonden hier Willem Harkema en echtgenote Anna K Hoving.


2014 Tuwingastraat-11
Tuwingastraat-11
Nieuwbouw in 1959
Van 1959 tot in 1966 woonde hier Janko Bolhuis, die er in 1065 een garage bij bouwde.
In 1975 werd de schuur verbouwd door de toenmalige bewoner Jans Bernhard Hofman. Hij kreeg in 1979 op dit adres een bouwvergunning voor een woonhuis/garage. Niet duidelijk om welk huis het daarbij gaat.2014 Tuwingastraat-12-13
Tuwingastraat-12
Nieuwbouw in 1966
Vanaf 1966 woonden hier Gerrit Maneschijn en echtgenote Aaltje Staal.
Zij plaatsten in 1971 een garage en in 1989 een carport.

Tuwingastraat-13
Nieuwbouw in 1966
Van 1966 tot in 1991 woonden hier Andries Vriezema en echtgenote Hiske de Jong. In 1980 verbouwden zij het huis.2014 Tuwingastraat-14-18
Tuwingastraat-14
Nieuwbouw in 1973
Van 1973 tot in 1976 woonde hier Jan Oosterbeek.
In 1986 plaatste de toenmalige bewoners Aaldrik M Greven en echtgenote Antje Ensing een garage.

Tuwingastraat-15
Nieuwbouw in 1973
Van 1973 tot in 1975 woonde hier Jan Plijter.
Vanaf 1976 tot aan zijn dood in 1985 woonde hier Berend West, met echtgenote Siebeltje Heersema die hier als weduwe bleef wonen.

Tuwingastraat-16
Nieuwbouw in 1973
Van 1974 tot in 1978 woonde hier Menne van Dijk.
Vanaf 1978 woonden hier IJtzen van Huis en echtgenote Henderika Bos.2014 Tuwingastraat-17-18
Tuwingastraat-17
Nieuwbouw in 1973
Van 1973 tot in 1975 woonde hier Talo Tamminga.
1979, Tuwingastraat 17, W.C. de Rooij, plaatsing berging
2013 omgevingsvergunning verwijderen asbest

Tuwingastraat-18 nieuw
Nieuwbouw in 1973
Van 1973 tot zijn dood in 1975 woonde hier Jan Boogholt.
Vanaf 1982 woonden hier Simon Dijksterhuis en echtgenote Meta A Bolt.
In 1986 plaatsten zij een carport en in 1989 een berging

1 augustus 1982
Met ingang van vandaag heeft Ten Post weer een rayonbureau van de Rijkspolitie. Het bureau is gehuisvest in het pand Tuwingastraat 18. Rayoncommandant is de opperwachtmeester F.Dijksterhuis
(bron: Kroniek Dick Kuil)

Tuwingastraat-18 oud
In 1973 vernoemd naar Jan Zijlstraat-32 (zie daar).

Tuwingastraat-19
In 1973 vernoemd naar Jan Zijlstraat-30 (zie daar).

Tuwingastraat-20
In 1973 vernoemd naar Jan Zijlstraat-28 (zie daar).