Zwarteweg

De Zwarteweg werd ook wel Zwarte laan genoemd.
Bestaat nu niet meer omdat de stratenloop gewijzigd is. Het eerste deel vanaf de Rijksweg heet nu Oldenhuisstraat en het laatste deel van de van oorsprong doodlopende straat hoort nu bij de Jan Zijlstraat.

topografische kaart 1935
Op bijgaand kaartfragment is de Zwarteweg de doodlopende weg in het midden.
Deze weg is ook al aangegeven op de kadasterkaart van 1832. Toen was er geen bebouwing aan het eind.


Schilderij van de Zwarteweg met daarop links de Gereformeerde kerk.


B.H. Wiersema schreef in de kerkbode:

De Zwarte Laan: vanaf de Rijksweg bij café Doff liep een sintellaan met aan weerszijden brede sloten naar de boerderij van Sterenberg.
Aan beide kanten van deze laan stonden enkele woningen en een paar landarbeider- koemelkersbedrijven.
Doordat het uitbreidingsplan van Ten Post er is gekomen, verdween de Zwarte Laan en ook de huizen en bedrijven.
Het huis waar lange tijd Gerrit Boer gewoond heeft en nu C. Boer woont, bleef staan.
(Dit betrof de woning Oldenhuisstraat 4)Bebouwing en Bewoning

Zwarteweg-1 (G184-2)
Na 16 april 1973 Oldenhuisstraat-2 (Zie daar)

Zwarteweg-1A
Na 16 april 1973 Oldenhuisstraat-1 (Zie daar)
Pieter Vegter met vrouw

Zwarteweg-2 (G184)
Na 16 april 1973 Oldenhuisstraat-4 (Zie daar)

Zwarteweg-3
Zwarteweg-3 (G183)
Afgebroken in juni 1962.
Laatste bewoner Pieter Vegter.

Zwarteweg-4 en 5
Zwarteweg-4 (G174)
In 1958 samengevoegd met nr 5
Laatste bewoner Jurrien Woltjer.

Zwarteweg-5 (173)
Afgebroken in 1959.
Tot in 1955 woonde hier Wessel Schildhuis.
Laatste bewoner was Tammo Kuil, van 1955 tot in 1959.


Zwarteweg-6
Zwarteweg-6 (G170)
Afgebroken
Tot zijn dood in 1943 woonde hier Egbert Compaan.
Daarna veel bewoningen van korte duur.
Laatste bewoners vanaf 1965 Pieter Heersema tot in 1971 en echtgenote Tijntje van Gennep tot haar dood in 1970.
Zwarteweg-7
Pauwelina Veldman - Dijkema
Zwarteweg-7 (G172) oud
Afgebroken in 1963
Tot 1959 woonde hier Jan Veldman, met zijn zoon Jan en diens gezin. Jan Veldman sr. was getrouwd met Pouwelina Dijkema.

Pouwelina werd getroffen door een verdwaalde kogel aan de Stadsweg in Ten Post. Zij overleed daags voor de bevrijding van ons gebied. Hun dochter Henderika trouwde met Harmannus Woltjer uit Slochteren. Zij emigreerden in 1954 naar Canada en later naar de USA.
Nevenstaande foto's zijn dezelfde weg gevolgd en in 2014 naar ons gestuurd door een van de kleindochter.

Laatste bewoner Renne Rus van 1959 tot in 1963.


Zwarteweg-7 nieuw
Nieuwbouw in 1963 door K. Klompien en Verbouwing in 1972.
Werd 16 april 1973 vernummerd naar Oldenhuisstraat-15 (zie daar)
Dit huis staat op een andere plaats dan waar Zwarteweg-7 oud was.

Zwarteweg-8 (G172) boerderij
Na 16 april 1973 Jan Zijlstraat-33 (Zie daar)