Eestumerweg Ten Post Links


2014 Eestumerweg-1
Eestumerweg-1 (G199)
Rijksmonument zie Plekken/Monumenten/Woning Eestumerweg-1
Van 1962 tot in 1988 woonde hier Jan Ploegh met zijn vrouw Margaretha Bouwsma.
Zij veranderden de woning in 1967.Eestumerweg-3 (G199a)
Deze woning was geen apart gebouw, maar viel onder het dak van Eestumerweg-1. In juli 1986 is nr 3 komen te vervallen en samengevoegd met nr 1.

2014 Eestumerweg-5
Eestumerweg-5 (G200)
Hier woonde tot eind 1981 Klaas Bolhuis
In 1982 werd het woonhuis verbouwd.


Eestumerweg-7 (G201)
Afgebroken in 1964
Van 1952 tot 1964 woonde hier Jantje van Lier, de weduwe van Willen Grashuis. Opmerkelijk is dat zij hier eerder tot 1942 woonde en dus na 10 jaar terugkeerde in hetzelfde huis.


2014 Eestumerweg-9
Eestumerweg-9 (G202)
Van 1956 tot zijn dood in 1985 woonde hier Gezinus Kuiper met zijn echtgenote Jantje Veldman, die daarna hier bleef wonen.
In 1939 verbouwde de toenmalige bewoner Klaas Oosterhuis het woonhuis en de stallen.
In 1956 vernieuwde Sijbren van der Veen de boerenbehuizing
Gezinus Kuiper bouwde in 1965 een etalageruimte en in 1968 een betonloods. In 1978 verbouwde hij het woonhuis.

Eestumerweg-11 oud (G203)
Onbewoonbaar verklaard in 1961
Laatste bewoner Menne Nijborg tot in 1961
zie verder bij nr 13.


2014 Eestumerweg-11
Eestumerweg-11 nieuw
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (binnen verband)
In 1970 is een vergaderzaal gesticht
In 1979 is een rijwielstalling geplaatst


Eestumerweg-13 (G204)
Onbewoonbaar verklaard in 1961
Afgebroken 1976
Laatste bewoner Abeltje Woltjer, weduwe van Geert Balk, tot in 1975.vlnr Herman Timmer, Hugo Timmer (1857-1933),
Ailke Timmer-Dijkhuizen (1861-1938) en
Tabo Timmer. Hugo en Ailke hadden 5 zonen
waaronder Herman en Tabo. Jan Timmer,
 manufacturier in Ten Post was ook een zoon van hen.
Eestumerweg nr 11 en 13 zijn in oktober 1961 onbewoonbaar verklaard en gesloopt. In feite betrof het hier één en hetzelfde gebouw.2014 Eestumerweg-15
Eestumerweg-15 (G206)
Hier woonde vanaf 1965 tot in 1992 Albert Schuur met zijn echtgenote Jantje Keizer. Daarna woonde hun dochter hier.
In 1964 werd de woning veranderd
In 1971 bouwde Albert Schuur een kas

Eestumerweg-17, met
moeder Aaltje en
zoon Henk Jan Wierenga
2014 Eestumerweg-17
Eestumerweg-17 (G208)
Hier ging in 1954 Pieter Wierenga met zijn echtgenote aaltje Krijgsheld wonen. Hij overleed 4 maanden later. Zijn weduwe woonde hier tot 1994. Haar zoon Henk Jan woonde hier tot zijn dood in 1996.

2014 Eestumerweg-19
Eestumerweg-19 (G210)
Hier woonde tot in 1976 2 generaties van de familie Harkema. In 1952 werd een houten veestalling gebouwd.
In 1977 werd het woonhuis verbouwd en in 1989 werd een berging geplaatst.

2014 Eestumerweg-21
Eestumerweg-21 (G212)
Vanaf 1955 woonde hier Jakob Steenbergen met zijn echtgenote Grietje Huisman, die er na Jakob's overlijden bleef wonen tot in 1978.2014 Eestumerweg-23
Eestumerweg-23 (G215)
In 1978 werd het woonhuis verbouwd e, in 1989 werd een schuur geplaatst.

28 april 1956 Nieuwsblad van het Noorden:
Te koop, 2-gezinsbehuizing met 5 are grond, vrij te aanvaarden. Eestumerweg 23 Ten Post. 
Eestumerweg-25 (G216)
Onbewoonbaar verklaard in 1959
Was de achterzijde van nr 23.
Laatste bewoner was Tijtje van Gennep, weduwe van H. Heersema, tot in 1960.


2014 Eestumerweg-27
Eestumerweg-27 (G219)
Vanaf omstreeks 1925 woonde hier de familie Afman.
Vanaf 1966 woonde hier tevens schoonzoon Pieter H Nijborg met zijn echtgenote Eiltje Afman, die er na Pieter's overlijden bleef wonen tot in 2012.
In 1964 verbeterden zij de woning en de schuur. In 1965 werd het woonhuis vernieuwd.


2014 Eestumerweg-29
Eestumerweg-29 (G222)
In 1939 vond een verbouwing plaats.
Tot mei 1940 woonde hier Meester Hendrik Veldman, hoofdonderwijzer van de naastgelegen School met de Bijbel.
Tot 1992 woonden hier zijn opvolgers. Arnold C. van Wageningen was de laatste in die rij.
In 1979 verbouwde A.C. van Wageningen het woonhuis


2014 Eestumerweg-31
Eestumerweg-31 (G223)
School met de Bijbel
In de jaren 30 werd een speellokaal bijgebouwd.
In 1984 verbouwd tot schoolwoonhuis.
Als woonhuis in gebruik sinds 1984.