B Kuiperweg 1

Harm Derks landbouwer te Ten Post (1760-1837) heeft het huis als boerderijtje in bezit gehad. Het bij het boerderijtje horende landaan de weg naar Wittewierum is in 1838 verkocht aan Ayold Everts Weemhof en Zwaantje Everts Broekema.

Op 4 februari 1871 heeft Jan Merema de behuizingen D 940 en D 947 in eigendom verkregen.

Op 18 januari 1879 wordt een veiling gehouden, waarop de kinderen van Jan Bartelds Merema en martje Tjarks Houtman de behuizing D 947 waarin onder beklemming Roelf bakker woonde voor een huur van fl 5,- en de behuizing D 940 waarin Willem Derks Bolt woonde voor een huur van fl 3,- verkopen aan de hoogste bieder Jan Okkes Alkema. D 947 voor fl 125,- en D 940 voor fl 90,-.

Op 9 december 1882 heeft Jan Alkema het eigendom van een behuisde heemstde verkocht aan Roelf Bakker van beroep kuiper en aan zijn ehevrouw Eiltje Boer de behuizing D 947 onder beklemming bij hem in gebruik voor een jaarlijkse huur van fl 5,- en het eigendom van een behuisde heemstede D 940 onder beklemming in gebruik bij Willem Derks Bolt en vrouw voor een jaarlijkdse huur van fl 3,- voor fl 200,-.

In juni 1887 is het voorste deel van het huis tot woonhuis verbouwd door Roelf Bakker. In het achterste deel  had hij zijn kuiperij/stelmakerij.
Hij verkocht op 2 februari 1889 aan Steffen Kuiper en Jantje Derke Dijk de behuizing D 1086 voor fl 1200,-.
(Roelf Bakker en zijn vrouw Eiltje Boer woonden later op kromme Elleboog 2, waar ze ook een kuiperij/stelmakerij hadden. Hij overleed daar in 1940, zij in 1945.)

S. Kuiper en echtgenote Jantje Dijk hebben op 22 april 1892 de behuizing 1086 verkocht aan Kornelis Laninga en zijn echtgenote Dientje Brons voor fl 1200,-.
Op 4 april 1892 ontvangt Kornelis Laninga een vergunning om een bakkerij in werking te mogen hebben.

Op 26 april 1905 kocht Hendrik Bont de beklemming van een deel van het oppervlak. Op 27 juni 1912 kocht Huininga het beklemrecht van een ander deel.
Hindrik Bont en echtgenote Wilhelmina Hoeksema beklemde meiers en Harm Huininga eigenaar in beklemrechtelijke zin, verkopen op 4 april 1912 de beklemming van het noordwestelijke gedeelte van D 1064 met behuizing groot 0.02.50 ha aan Kornelis Laninga voor fl 110,-. Ook is er sprake van een bakkerij sectie D 1086. Kornelis Laninga is op 2 januari 1936 overleden.

In 1938 heeft Eppo Laninga het huis uit erfenis verkregen.

Op 10 maart 1937 is een bouwvergunning aangevraagd en op 23 mei 1938 is de verbouwing gereed gekomen. Het huis is voor fl 750,- verbouwd, waarbij het ging om de winkel en de winkelpui.
Op 1 juli 1945 is Eppo Laninga verhuisd naar Hoogezand.In 1946 heeft Jan Woltjer, bakker te Ten Post, het huis gekocht van E. Laninga. Jan Woltjer is op 1 juli 1945 in het huis gaan wonen. Hij is op 15 oktober 1947 vertrokken naar Amsterdam. Sikko Jan Wierenga, bakker te Loppersum, heeft in 1947 het huis van J. Woltjer gekocht.

Op 22 oktober 1947 heeft Jan Poelstra, gehuwd met Hendrikje Groenwold, bakker te Ten Post, het huis gekocht van S.J. Wierenga. Op 21 oktober 1947 is Jan Poelstra uit Bedum in het huis gaan wonen. Hij is op 9 augustus 1957 vertrokken naar Bedum.

Op 14 maart 1957 heeft Jan Hofman, geb. 18-6-1920, gehuwd met Gertruida Bonema, schoenmaker te Ten Post het huis gekocht van J. Poelstra. Op 1 juni is Jan Hofman in het huis gaan wonen. Hij is op 14 maart 1958 vertrokken naar Norg.

Op 23 mei 1957 heeft de gemeente Ten Boer het huis gekocht van J. Hofman. Het huis is vanaf 17 april 1959 verhuurd aan schoenmaker K. Zuur. Op 12 maart 1958 is K. Zuur vanuit Zuidhorn in het huis gaan wonen.
Op 5 april 1968 heeft de gemeente Ten Boer het huis verkocht aan Kornelis Zuur. Hij vernieuwde de woning in dat jaar. Op 26 mei 1980 is K. Zuur vertrokken naar Tammingastraat 2 in Ten Post.


Op 1 augustus 1980 heeft Teije Penninga het huis gekocht van K. Zuur. Op 16 juli 1980 zijn Teije Penninga en zijn echtgenote Annechien Zuur in het huis gaan wonen.