Bloemhofweg

De Bloemhofweg is vernoemd naar de Norbertijnerabdij Bloemhof die in Wittewierum stond van de 13e tot in de 16e eeuw.

Bebouwing en Bewoning

1. Straatdeel van Woldjerweg tot Kerkhorn/Medenweg

Links

Bloemhofweg-1 (F10)
Laatste bewoner Klaas Vos van 1946 tot in 1957
Onbewoonbaar verklaard in 1961
Afgebroken in 1953

Rechts

Bloemhofweg-2 (F17)
Hier woonde tot zijn dood in 1938 Sirp Lubbers.
Daarna woonden hier 5 van zijn erven of opvolgers tot in 1984.
Opmerkelijk is dat zij allen hier overleden.
In 1937 werd een schuurtje gebouwd
De erven stichten in 1951 een berging.
In 1986 werd een woning gebouwd
In 1987 werd de schuur verbouwd
Er werd in die jaren ook nog een veestal gebouwd, bouwjaar onbekend

Bloemhofweg-4 (F16)
Wessel G Buitenkamp woonde hier van 1943 tot in 1977.
In 1984 is de woning verbouwd.

2. Straatdeel van Kerkhorn/Medenweg tot Woldjerweg, richting Ten Post

Links

Bloemhofweg-3 (F8)
Van voor de tweede wereldoorlog tot in 1959 woonde hier de familie Volhand, waarvan de laatste 20 jaat de weduwe Aaltje van Bruggen.
Daarna woonde Willem Cornelis de Rooij hier bijna 20 jaar
In 1978 werd het woonhuis verbouwd.
In 1987 werd een schuur geplaatst.

Bloemhofweg-5 (F7)
In 1955 bouwde de toenmalige bewoner Willem v.d. Leest een afdak
Dirk IJsbrand Vos woonde hier van 1963 tot in 1987.

Rechts

Bloemhofweg-6 (F11)
Laatste bewoner Denis Sneep van 1959 tot in 1967
Afgebroken 24 december 1967

Bloemhofweg-8 (F9) boerderij
Tot in 1972 woonde hier Heike S Wiersema.
In de jaren 40 bouwde hij een schuur
Na 1972 woonde hier Willibrordus J. ten Den
In 1976 stichtte hij een ligboxenstal
In 1983 een nieuw woonhuis
In 1989 een mestopslag

Bloemhofweg-14 (F6)
Tot in 1984 woonde hier de familie van Niejenhuis.
In 1946 overleed vader Pieter,
in 1984 zoon Siemen J.P.
In 1989 werd boerderij en woonhuis verbouwd.

Bloemhofweg-16 (F5)
De begraafplaats Wittewierum, meer in het bijzonder het lijkenhuis aldaar.

Bloemhofweg-18 (F4)
Al meer dan een halve eeuw de boerderij van de familie Bouwman.
bouwvergunningen:
1957 B. Bouwman, bouwen veldschuur
1961 M. Bouwman, bouwen betonnen loods
1975 B. Bouwman, stichting ligboxenstal
1978 B. Bouwman, stichting veestal
1988 B. Bouwman, stichting woonhuis

Bloemhofweg-20 (F3)
bouwvergunningen:
1950 verbouwing werkplaats
1981 verbouwing woonhuis
1983 verbouwing garage