Borgweg
Borgweg vanuit de richting Kröddeburen


De Borgweg is de (enige) straat die door het dorp Lellens loopt. De straat heeft zijn oorspronkelijk karakter in de loop der tijd behouden. De straat ontleend zijn naam aan de borg "Huis te Lellens" die tot 1897 ten westen van het dorp stond. Vroeger werd de weg ook wel Lellensterlaan genoemd.

Krantenknipsel Februari 1976
Parkeerterrein bij kerk in Lellens
Als de gemeenteraad van Ten Boer daar woensdagavond mee akkoord gaat, wordt binnenkort een parkeerterrein voor twaalf auto's aangelegd bij de Nederlands hervormde kerk in Lellens. Het terrein woirdt aangelegd ter hoogte van de begraafplaats aan de Borgweg en gaat 12.700 gulden kosten. B. en W. stellen voor om zoveel mogelijk materiaal te gebruiken dat past in het dorpsbeeld van Lellens.

Krantenknipsel Oktober 1976
Winneweer en Lellens blijven zonder riool
De plannen voor riolering in Lellens en Winneweer zijn afgewezen als aanvullend werk. De uitvoering zou gebeuren in het kader van de werkloosheidsbestrijding.

Bebouwing en Bewoning

Links

2014 Borgweg-1
Borgweg-1 (G321)
Klaas Wiebe Kruijer woonde hier van 1955 tot in 1981
Hij bouwde in 1955 een schuur
In 1981 verbouwde Cornelis Arentze (van Maatschap Arentze, Lellenstermaar-2) het woonhuis. Hij ging hier in 1983 wonen.


2014 Borgweg-3
Borgweg-3 (G322)
Tot in 1986 woonden hier twee generaties Gooijert
Borgweg-5
Borgweg-5 (G317)
Afgebrand op 2 december 1969
Borgweg-5 en Borgweg-7

2014 Borgweg-7Borgweg-7 (G316)
In 1980 is woonhuis verbouwd.
Borgweg-9 (G312)
Afgebroken
Hier woonde van 1940 tot in 1966 Lambertus Bierma.
2014 Borgweg-9a
2014 ingang naar Borgweg-9a
Borgweg-9a
Praothoeske, dorpshuis
2014 Borgweg-11
Borgweg-11 (G311)
In 1969 werd het woonhuis verbouwd.2014 schuur van voormalig Borgweg-13
Borgweg-13 (G308)
Afgebroken oktober 1961
Hier woonde de familie Wildeboer tot in 19592014 Borgweg-15
Borgweg-15 (G307) Schathoes
De boerderij die vroeger hoorde bij het Huis te Lellens
Tot in 1952 woonde hier Hinderikus Kooistra
Van 1952 tot in 1989 diens zoon Willem Kooistra
Vanaf 1989 Willems zoon Hinderikus
Voert thans het bedrijf met zijn zoon Willem.

bouwvergunningen:
1966 bouwen garage
1968 vernieuwen schuur
1969 verbouwing woonhuis
1971 stichting ligboxstal
1974 herbouw boerderij
1978 verbouwing ligboxenstal
1978 stichting silo
1986 stichting silo
1987 stichting 2 silo's
1987 plaatsing kas
2014 Bouw loopstal

2014 Borgweg-17
Borgweg-17 (G294) NH Kerk


2014 Borgweg-19
Borgweg-19 (G305)
In 1832 stond hier geen gebouw
Van 1955 tot zijn dood in 1992 woonde hier Wessel Schildhuis. Zij weduwe bleef hier toen wonen.
In 1965 vernieuwde Wessel Schildhuis de woning

2014 Borgweg-19a
Borgweg-19a
Recente nieuwbouw
2014 Borgweg-21
Borgweg-21 (G296)
In 1832 Kosterij
Afgebroken en weer opgebouwd in 1967Borgweg-23 rechts van NH Kerk
2014 Borgweg-23
Borgweg-23 (G293)
In 1832 Pastorij
Vanaf 1972 woont hier F.P.J. Emke/C. Sijlstra, die in 1980 een garage bouwden.2014 Borgweg-25
Borgweg-25 (G290)
In 1832 was Gert Heikes Wieringa, landbouwer te Lellens, eigenaar.
Vanaf 1972 woont hier de familie Dijkstra, thans 2e generatie.
In de jaren dertig is de kapschuur verbouwd.
In 1978 is een melklokaal gebouwd.
Borgweg-27 (G292)
Adres gewijzigd, thans Lellenstermaar-2. Zie aldaar

2014 Borgweg-29
Borgweg-29
LoodsRechts

Borgweg-2 (G320)
Onbewoonbaar verklaard februari 1960
Bewoond door Geert Bouwman tot in december 1962
Afgebroken mei 1963

2014 Borgweg-4
Borgweg-4 (G318)
In jaren dertig is een arbeiderswoning gesticht.
Vanaf 1941 woont hier de familie Woldendorp.
Sinds 1962 de tweede generatie, zoon Elle.


2014 Borgweg-6
Borgweg-6 (G319)
In 1982 is woonhuis verbouwd.Borgweg-8 (G315)2014 Borgweg-10
Borgweg-10 (G314)
In 1955 samengevoegd
Van 1953 tot in 1978 woonde hier Siebrand Wierenga
In 1979 werd het woonhuis verbouwd.
In 1980 werd een garage bijgebouwd.

2014 Borgweg-12
Borgweg-12 (G313)
Van 1950 tot in 1980 woonde hier Rienke van der Woude
Daarvoor woonde zijn schoonvader hier en daarna zijn schoonzoon.
In 1982 werd woonhuis/garage verbouwd.

2014 Borgweg-14
Borgweg-14 (G310)


2014 Borgweg-16
Borgweg-16 (G309)
Onbewoonbaar verklaard 1959
Afgebroken
In 1965 vernieuwde E. Kooistra de schuur
Nieuwbouw in 2003.


2014 Borgweg-18
Borgweg-18 (G304)
Van 1945 tot in 1992 woonde hier eerst Hendrik Boer met zijn vrouw Jantje Woldendorp en na zijn overlijden vanaf 1978 zijn weduwe .
In 1971 bouwde Hendrik Boer er een schuur bij.


2014 Borgweg-20
Borgweg-20 (G303)
In 1958 samengevoegd met nr 22

Borgweg tegenover de kerk
2014 Borgweg-22
Borgweg-22 (G301)
In 1952 samengevoegd met G300.Borgweg-22 (G300)
In 1965 werd een schuur bijgebouwd.
2014 Borgweg-24
Borgweg-24 (299)
Tot in 1958 woonde hier de familie Stijve, wiens zoon werd opgepakt in de tweede wereldoorlog en omkwam in gevangenschap in Duitsland.
In 1965 is een schuur gebouwd.
Van 1972 tot heden woont hier de familie v.d. Ploeg, thans 2e generatie.
2014 Borgweg-26
Borgweg-26 (G298)
In de dertiger jaren werd een arbeiderswoning gesticht
In 1989 is een garage geplaatst.2014 Borgweg-28
Borgweg-28 (G297)

2014 Borgweg-30
Borgweg-30 (G286)


2014 Borgweg-32
Borgweg-32 (G289)
Transformator
2013 omgevingsvergunning verwijderen asbesthoudende golfplaten schuur2014 Borgweg-34
Borgweg-34 (G288a)
Nieuwbouw woning en schuur in 1953 door familie Knol van nr 36.
Tot in 1968 woonde hier familieleden.
En vanaf 1991 opnieuw.


2014 Borgweg-36
Borgweg-36 (G287)
Hier woont de familie Knol al meer generaties.