Borgweg
Borgweg vanuit de richting Kröddeburen


De Borgweg is de (enige) straat die door het dorp Lellens loopt. De straat heeft zijn oorspronkelijk karakter in de loop der tijd behouden. De straat ontleend zijn naam aan de borg "Huis te Lellens" die tot 1897 ten westen van het dorp stond. Vroeger werd de weg ook wel Lellensterlaan genoemd.

Krantenknipsel Februari 1976
Parkeerterrein bij kerk in Lellens
Als de gemeenteraad van Ten Boer daar woensdagavond mee akkoord gaat, wordt binnenkort een parkeerterrein voor twaalf auto's aangelegd bij de Nederlands hervormde kerk in Lellens. Het terrein woirdt aangelegd ter hoogte van de begraafplaats aan de Borgweg en gaat 12.700 gulden kosten. B. en W. stellen voor om zoveel mogelijk materiaal te gebruiken dat past in het dorpsbeeld van Lellens.

Krantenknipsel Oktober 1976
Winneweer en Lellens blijven zonder riool
De plannen voor riolering in Lellens en Winneweer zijn afgewezen als aanvullend werk. De uitvoering zou gebeuren in het kader van de werkloosheidsbestrijding.

Bebouwing en Bewoning

Links

2014 Borgweg-1
Borgweg-1 (G321)
Klaas Wiebe Kruijer woonde hier van 1955 tot in 1981
Hij bouwde in 1955 een schuur
In 1981 verbouwde Cornelis Arentze (van Maatschap Arentze, Lellenstermaar-2) het woonhuis. Hij ging hier in 1983 wonen.


2014 Borgweg-3
Borgweg-3 (G322)
Tot in 1986 woonden hier twee generaties Gooijert

In het Nieuwsblad van het Noorden van 8 oktober 1970 verscheen een artikel over de mini-aapjes die in dit huis gehouden werden.

Borgweg-5
Borgweg-5 (G317)
Afgebrand op 2 december 1969
Borgweg-5 en Borgweg-7

2014 Borgweg-7Borgweg-7 (G316)

In 1832 woonde hier Valk Hendriks de Valk. Hij was schoenmaker en het perceel wordt in het kadaster omschreven als huis, erf en leerlooierij. Niet bekend of dit de woning betreft die er nu staat, of dat deze eerder vervangen werd.

We kwamen een notitie tegen over Tolhuis Kroddeburen, Hemert, Lellens. Tol stond in Lellens (halve tol). Het huis zou niet meer aanwezig zijn.
In de notitie vinden we het volgende lijstje. Niet duidelijk of dit de tollenaars of de bewoners van het tolhuis betreft.
- H.J. de Valk              1876 - 1882                schoenmaker
- H. Hamminga           1882 - 1912                D. 34
- H. van Dijk               1912 - 1924
- Weduwe van Dijk     1924

Door de naam de Valk en het beroep schoenmaker lijkt dit Tolhuis te linken met de woning Borgweg-7. Of het werkelijk zo is weten we niet.

Na de oorlog woonde hier eerst de familie Bolhuis en daarna de familie Wiersma.

In 1980 is woonhuis verbouwd.
Borgweg-9 (G312)
Afgebroken
Hier woonde van 1940 tot in 1966 Lambertus Bierma.
2014 Borgweg-9a
2014 ingang naar Borgweg-9a
Borgweg-9a
Praothoeske, dorpshuis

Zie beschrijving 't Börgkampke / Praothoeske
2014 Borgweg-11
Borgweg-11 (G311)
In 1969 werd het woonhuis verbouwd.


2014 schuur van voormalig Borgweg-13
Borgweg-13 (G308)
Afgebroken oktober 1961
Hier woonde de familie Wildeboer tot in 19592014 Borgweg-15
Borgweg-15 (G307) Schathoes
De boerderij die vroeger hoorde bij het Huis te Lellens
Tot in 1952 woonde hier Hinderikus Kooistra
Van 1952 tot in 1989 diens zoon Willem Kooistra
Vanaf 1989 Willems zoon Hinderikus
Voert thans het bedrijf met zijn zoon Willem.

bouwvergunningen:
1966 bouwen garage
1968 vernieuwen schuur
1969 verbouwing woonhuis
1971 stichting ligboxstal
1974 herbouw boerderij
1978 verbouwing ligboxenstal
1978 stichting silo
1986 stichting silo
1987 stichting 2 silo's
1987 plaatsing kas
2014 Bouw loopstal

2014 Borgweg-17
Borgweg-17 (G294) NH Kerk


2014 Borgweg-19
Borgweg-19 (G305)
In 1832 stond hier geen gebouw
Van 1955 tot zijn dood in 1992 woonde hier Wessel Schildhuis. Zij weduwe bleef hier toen wonen.
In 1965 vernieuwde Wessel Schildhuis de woning

2014 Borgweg-19a
Borgweg-19a
In Noorderkrant van 24 mei 1995:
Nieuwbouw in Lellens na 42 jaar
Freek v.d. Leest gaf aannemer Roorda & Veldman uit Ten Post opdracht tot de bouw van het huis.
Het komt te staan op een perceel dat eerder moestuin was. Het heeft een aan de rest van het dorp aangepaste architectuur, omdat het binnen het beschermd dorpsgezicht valt.
2014 Borgweg-21
Borgweg-21 (G296)
In 1832 Kosterij
Afgebroken en weer opgebouwd in 1967Borgweg-23 rechts van NH Kerk
2014 Borgweg-23
Borgweg-23 (G293)
In 1832 Pastorij
Vanaf 1972 woont hier F.P.J. Emke/C. Sijlstra, die in 1980 een garage bouwden.2014 Borgweg-25
Borgweg-25 (G290)
In 1832 was Gert Heikes Wieringa, landbouwer te Lellens, eigenaar.
Vanaf 1972 woont hier de familie Dijkstra, thans 2e generatie.
In de jaren dertig is de kapschuur verbouwd.
In 1978 is een melklokaal gebouwd.
Borgweg-27 (G292)
Adres gewijzigd, thans Lellenstermaar-2. Zie aldaar

2014 Borgweg-29
Borgweg-29
Loods
In 1990 staakten de stemmen in de gemeenteraad over de bouw van een mestkuiken-schuur in Lellens (6-6).
In de volgende vergadering was de GPV-wethouder H.J. Ritsema er weer bij en toen werd het 7-6.
Boer Jakob Knol kan gaan bouwen: "Deze zomer nog moet de schuur van 18 bij 76 meter klaar zijn. Er komen 6 keer per jaar zo'n 30.000 kuikens in. Per keer blijven die ongeveer 40 dagen."
Tegenwoordig wordt de schuur gebruikt voor caravanstalling.

Rechts

Borgweg-2 (G320)
Onbewoonbaar verklaard februari 1960
Bewoond door Geert Bouwman tot in december 1962
Afgebroken mei 1963

2014 Borgweg-4
Borgweg-4 (G318)
In jaren dertig is een arbeiderswoning gesticht.
Vanaf 1941 woont hier de familie Woldendorp.
Sinds 1962 de tweede generatie, zoon Elle.


2014 Borgweg-6
Borgweg-6 (G319)
In 1982 is woonhuis verbouwd.Borgweg-8 (G315)2014 Borgweg-10
Borgweg-10 (G314)
In 1955 samengevoegd
Van 1953 tot in 1978 woonde hier Siebrand Wierenga
In 1979 werd het woonhuis verbouwd.
In 1980 werd een garage bijgebouwd.

2014 Borgweg-12
Borgweg-12 (G313)
Van 1950 tot in 1980 woonde hier Rienke van der Woude
Daarvoor woonde zijn schoonvader hier en daarna zijn schoonzoon.
In 1982 werd woonhuis/garage verbouwd.

2014 Borgweg-14
Borgweg-14 (G310)


2014 Borgweg-16
Borgweg-16 (G309)
Onbewoonbaar verklaard 1959
Afgebroken
In 1965 vernieuwde E. Kooistra de schuur
Nieuwbouw in 2003.


2014 Borgweg-18
Borgweg-18 (G304)
Van 1945 tot in 1992 woonde hier eerst Hendrik Boer met zijn vrouw Jantje Woldendorp en na zijn overlijden vanaf 1978 zijn weduwe .
In 1971 bouwde Hendrik Boer er een schuur bij.


2014 Borgweg-20
Borgweg-20 (G303)
In 1958 samengevoegd met nr 22

Borgweg tegenover de kerk
2014 Borgweg-22
Borgweg-22 (G301)
In 1952 samengevoegd met G300.Borgweg-22 (G300)
In 1965 werd een schuur bijgebouwd.
2014 Borgweg-24
Borgweg-24 (299)
Tot in 1958 woonde hier de familie Stijve, wiens zoon werd opgepakt in de tweede wereldoorlog en omkwam in gevangenschap in Duitsland.
In 1965 is een schuur gebouwd.
Van 1972 tot heden woont hier de familie v.d. Ploeg, thans 2e generatie.
2014 Borgweg-26
Borgweg-26 (G298)
In de dertiger jaren werd een arbeiderswoning gesticht
In 1989 is een garage geplaatst.2014 Borgweg-28
Borgweg-28 (G297)

2014 Borgweg-30
Borgweg-30 (G286)


2014 Borgweg-32
Borgweg-32 (G289)
Transformator
2013 omgevingsvergunning verwijderen asbesthoudende golfplaten schuur2014 Borgweg-34
Borgweg-34 (G288a)
Nieuwbouw woning en schuur in 1953 door familie Knol van nr 36.
Tot in 1968 woonde hier familieleden.
En vanaf 1991 opnieuw.


2014 Borgweg-36
Borgweg-36 (G287)
Hier woont de familie Knol al meer generaties.