Damsterdiep Z.Z.

Damsterdiep Zuidzijde in Ten Post is geen aaneengesloten straat. Het is eigenlijk helemaal geen straat. De woningen staan met hun voorzijde aan het water van het Damsterdiep.

Er is een deel bij Dijkshorn en een deel vanaf de brug midden in het dorp.
Het deel vanaf de brug wordt tegenwoordig langs de achterzijde ontsloten, eigenlijk dus via de Oldersumerweg. Dit levert een complexe situatie op die met een extra bord wordt duidelijk gemaakt.


Bebouwing en Bewoning

Op dit moment (2013) is er maar een adres Damsterdiep Zuidzijde bij Dijkshorn, Camping de Banjer, op nummer 3. In de archieven komen we daar nog twee andere adressen tegen.

2014 DamsterdiepZZ gemaal
DamsterdiepZZ-1 (G1)
StoomgemaalDamsterdiepZZ-2 (G2)
Afgebroken
Was bewoond tot in 1964

2014 DamsterdiepZZ-3
DamsterdiepZZ-3 (G3)
In 1972 werd een melkstal en in 1978 een loods gebouwd
In 1983 werd de boerderij en in 1984 de schuur verbouwd
In 1987 volgde een verbouwing van de toiletruimte, er werden trekkershutten geplaatst en er kwam een aanlegsteiger: Camping de Banjer.
In 1988 veranderde het waterschap de brug.

DamsterdiepZZ-4 (G4)
Spinnekopmolen
Bewoond tot in 1959
Afgebroken in 1963

In het dorp Ten Post is de zuidzijde van het Damsterdiep de rijke kant. Hier werden grote huizen neergezet met de nodige rijke elementen. Ook dit stukje van Ten Post heeft de nodige veranderingen ondergaan, zoals uit de foto's blijkt.


Op de foto's hiernaast is de verandering in beeld gebracht.
Het huis links op de bovenste foto is op de middelste foto verbouwd en van rijke elementen voorzien. Op de onderste foto is het vervangen door een nieuwe (witte) woning.

Het huis rechts daarvan is op de middelste foto wit geverfd en op de onderste gesloopt. Dat perceel is nu de tuin van B Kuiperweg 1.


DamsterdiepZZ-5 (G28)
Bewoond tot eind 1956
Afgebroken in 1957
thans tuin bij B Kuiperweg-1
2014 DamsterdiepZZ-6
DamsterdiepZZ-6 (G28-1)
Tot aan zijn dood in 1982 woonde hier Berend S Bolt met zijn vrouw Grietje van der Wijk. Zijn weduwe woonde hier tot in 1992.
In de jaren 40 bouwden zij een kippenhok en een berging.
In 1975 verbouwden zij de woning.

2014 DamsterdiepZZ-7
DamsterdiepZZ-7 (G29)
Tot in 1982 woonde hier de familie Bolhuis. Eerst Lammert H en daarna zijn zoon Jan.
In 1951 werd een kapschuur geplaatst, die in 1967 werd vergroot.


2014 DamsterdiepZZ-8
DamsterdiepZZ-8 (G30)
In 1969 verbouwde de toenmalige bewoner Tjaako Bolhuis het woonhuis. 
2014 DamsterdiepZZ-9
DamsterdiepZZ-9 (G31)
Oorspronkelijk Veehoudersbedrijf
Werd bewoond tot in 1985
In het archief vinden we daarna de aantekening "bedrijfspand - veestalling (geldt niet voor leegstand)"
In 1989 werd hier weer een bedrijf met woonhuis gebouwd.