Eestumerweg 55 t/m 59


In 1830 stonden in dit straatdeel 4 woningen op een rij. Die situatie bestond tot 1866/1867. Dat was een jaar van vernieuwing, want toen werden 1, 2 en 3 gesloopt en 1 en 2 vervangen door twee boerderijen. 1 (Eestumerweg-59) brandde af in in 1980 en 2 (Eestumerweg-57) in 2009. In 2010 werd op de plaats van 2 een nieuwe woning gebouwd. Op de plaats van 1 werd in 2011 een appelhof aangelegd.

In 1857 werd 4 (Eestumerweg-55) gesloopt en tot 2 huizen verbouwd. In 1900 werden die twee huizen samengevoegd.


3. geen adres
tot 1835 eigendom van Kristiaan Jans Hoff, arbeider
verkocht aan Jacobus Weremeus Buning, landbouwer te Leermens
doorverkocht aan Wypke Jacobs Jan Wypkema
1866 Barteld Jakobs Boerema (zwager van Wypke Jacobs Jan Wypkema en inmiddels eigenaar van Eestumerweg-55) laat "hut" slopen.
Grond verkocht aan eigenaar Eestumerweg 57.


2014 Eestumerweg-55
4. Eestumerweg-55 (G247)
1796 Boerderijtje komt in bezit van Ebe Klaassens Wierenga.
1844 Schoonzoon wordt eigenaar, Barteld Jakobs Boerema, schoenmaker en landbouwer
1857 gesloopt en verbouwd tot 2 woningen
1900 2 huizen samengevoegd, nieuwbouw voorhuis.

Eestumerweg-55, na 1901, familie de Jonge1901 verkocht aan Ties de Jonge, schoenmaker
....     Albert Teune, schoenmaker
1953 Jan Hofman, schoenmaker
1957 Arend Jan Balkema, veehouder
1970 verbouwing woonhuis
1979 stichting garage (echter niet hier maar naast de voormalige woning Stadsweg-113 die als loods en stal in gebruik was)

1983 Eestumerweg-55
2006 - 2018 zoon Wim Balkema, de bokkenman

2019 huidige bewoners

2014 Eestumerweg-57
2. Eestumerweg-57 (G248)
tot 1846 woonden hier achtereenvolgens:

1. Pouwel/Pauwel (Jakobs) Damhoff (Kroddeburen 1799 - Ten Post 1862), arbeider en Ebeltje Hendriks Benes (Ten Post 1796 - 1868), dagloonster.
In 1823 werd dochter Trijntje/Trientje geboren te Lellens (overleed in Ten Post in 1848), in 1826 dochter Jantje te Wittewierum, in 1832 dochter Hindrikje te Lellens, in 1836 dochter Jaaptje te Ten Post.
Pouwel was de zoon van Jakob Wolters Damhoff en Trientje Pouwels. Die hebben dus ook in Kroddeburen gewoond. We weten niet waar.

2. Freerk Klasens Doff (Loppersum 1793- Wittewierum 1848), schipper en Elizabeth Pieters Dijkema (Loppersum 1793- Ten Post 1871).
In 1835 werd zoon Nikolaas (Freerks) geboren te Kroddeburen. 5 andere kinderen werden te Lellens geboren voor 1830.

3. Johannes Bernardi Meisner en Grietje Alberts Venema.
In 1838 trouwden te Bedum Johannes Bernardi Meisner, koornschipper, geboren te Stitswerd, 34 jaar oud en Grietje Alberts Venema, geboren te Bedum, 23 jaar oud.
In 1840 werd te Kroddeburen dochter Hindertje geboren. In 1842 werd zoon Jan Georg te Ten Post geboren, waarna nog drie kinderen in Ten Post geboren werden.
I

1846 Jan Willems Kuipers, korenschipper, afkomstig van Kromme Elleboog 2
1857 zoon Willem Jans Kuipers
1867 aankoop grond 3 en nieuwbouw boerderij

Eestumerweg-57
 boerderij uit 1867


Knipsel uit Nieuwsblad van het Noorden 9-9-1911
1911 Publieke verkoop
Er viel heel wat te verkopen na het overlijden van W.J. Kuipers, hiernaast de publicatie van hoe de verkoop afliep.

1911 Boerderij wordt eigendom van de gebroeders Hendrik en Jan Wierenga, die ook eigenaar zijn van boerderij 't Ploatske te Lellens. 't Ploatkse wordt in 1912 verhuurd aan Anne Annema en in 1917 verkocht aan Hindrikus Kooistra.
Hendrik overlijdt in 1915.
1939 Jan Wierenga overlijdt en de bezittingen worden publiek verkocht.

1939 Martinus Bouwman en Anje Blaauw hebben hier eerst een transpostbedrijf en daarna een koemelkerij.

1986 Anje Blaauw verkoopt samen met haar zoon Berend de boerderij aan Thom Meijer. Thom Meijer is dan al eigenaar van de naastgelegen onbebouwde kavel Eestumerweg-59. Hij ontwikkelt diverse plannen voor dit stukje Kröddeburen, maar geen enkel wordt gerealiseerd.
Zo vraagt hij eind jaren 80 een hinderwetvergunning aan voor een restaurant op Eestumerweg 57+59.
Nadat er in het begin nog enkele tijdelijke huurders in woonden, stond de boerderij 22 jaar leeg.De foto hiernaast komt uit het archief van de gemeente Ten Boer. Hierop zien we dat het rieten dak van de schuur vervangen is door platen en dat de luiken al verdwenen zijn. De boerderij stond al jaren leeg, met helaas als vooruitzicht gesloopt te gaan worden om zo plaats te maken voor nieuwbouw. 

krantenknipsel 4 april 2007
Het pand hield door weer en wind stand, al kregen de elementen steeds meer grip op de oude dame.

In april 2007 kreeg ze al een forse knal te verwerken toen het leger een oefening hield, De deuren en ramen werden er uit geblazen. Sindsdien stond het pand geblinddoekt aan de kant van de weg.


In april 2009 overlijdt eigenaar Thom Meijer  plotseling.

In de vroege ochtend van vrijdag 25 september 2009 is het laatste hoofdstuk geschreven van de geschiedenis van de boerderij gelegen aan de Eestumerweg nr 57. Op deze dag verwoestte vuur het pand definitief, nadat al jaren geleden het verval was ingezet. Vanuit historisch oogpunt gezien heel erg zonde.
Bericht op 112 Groningen

De erven Meijer lieten de bouwval slopen en de coniferenhaag eromheen lieten zij rooien. In maart 2010 zetten zij de lege kavel te koop.


2010 De kavel werd verkocht aan Thea IJpma en Vadan de Bruijn, die in september startten met de bouw van een nieuwe woning.

2011 De woning wordt betrokken.
Langs de Stadsweg wordt een appelhof aangelegd.
De bovenverdieping wordt in gebruik genomen als Bed & Breakfast.1. Eestumerweg-59 (G249)


Landerijen in bezit van Kornelis Jans Boer, volgens HISGIS
Mogelijk van 1758 tot 1820 Aafke Kornelis Smit, Winkeliersche, moeder van Antje Freerks Smit, geboren en overleden in Kroddeburen.
tot 1835 Kornelis Jans Boer, schipper en landbouwer, (tot zijn dood in 1832) en echtgenote Antje Freerks Smit

1835 Arnoldus Everts Frima (tot 1845), echtgenote Gepke Fijbes Kruizinga, zoon Evert (1836-1855).
Gepke hertrouwde met Jacob Tiddes Dijk, tolpachter. Zij woonden hier tot 1864.

1864-1875 Aaldrik Pieters van Dijken
1866 Sloop en Nieuwbouw

1875-1889 Jan Harm Geerts Tuinenga en echtgenote Lutgerdiena Huizinga

1889-1907 Klaas Meijer (Kroddeburen 1861 - Baflo 1940) en Catharina Huisman. Zij kregen hier 5 kinderen: Gerrit 1989, Trijntje 1891, Geertje 1894, Pieter 1897, Jan Wrister 1904.

Dit huis speelt een belangrijke rol in het boek "De bittere beker" van G.K. Meijer uit 1932 (zie bij Kröddeburen).
Was G.K. Meijer zoon Gerrit die later het patroniem Klaaszoon aan zijn naam toevoegde?

1907-1926 Klaas Venema en echtgenote Harmina de Vries
1926-1931 zoon Gerben Venema

1931 tot 1968 Berend Bouwman (Woltersum 1906), landbouwer en paardenkoopman en Trientje Oosterveld (Haren), langdurige bewoners.

1968-1971 Henderikus Heino Holt

1971-1975 Willem Johannes  Dercksen

1975-1977 Ito H Werkman en echtgenote Ankie Reitsma

1977-1978 Derk Geersing
1978 Nieuwe eigenaar start verbouwing die bijna is afgerond als de boerderij in 1980 afbrand.
Later is de bouwval gesloopt.

1983 op publieke veiling koopt Thom Meijer de kavel van de verzekeringsmaatschappij

1986 Thom Meijer voegt kavel bij die van Eestumerweg-57. De kavel verliest daarna zijn woonbestemming.