Paden

25 oktober 1989
Het op 16 nov. a.s. door de Ruilverkaveling aan de gemeente Ten Boer over te dragen rekreatieve pad vanaf de Oldersumerweg in Ten Post naar Winneweer zal worden genoemd naar de huidige wethouder van Ten Boer en de naam krijgen van “H.J.Ritsema-pad”.
(bron: Kroniek Dick Kuil)

Mei 1999
Het bospad “Ons Pad” in Ten Post wordt aangelegd, veel Ten Posters helpen mee, ook burgemeester Joop Alssema steekt de handen uit de  mouwen