Stadsweg 56, 56a, 93 en 95

2014 Dijkhornsterklap 

Aan het begin bij de Dijkshornsterklap staat aan de noordzijde een boerderij:

Stadsweg-93, de Pending, G331
2014 Stadsweg-93


Kadaster: Nieuwbouw 1900.
Boerderij op een oude kloosterplaats van het klooster Thesinge, afgesplitst van die waarop nu de Maria Christina Hoeve staat.
- In 1651 in gebruik bij Jan Peters en zijn echtgenote Focktien. Hij betaalde geen huur, maar moest de Heereweg onderhouden. Jan Peters  stierf in 1698.

Uit Register Ommelander Meijers:
Johan Pieters bij die overtocht bij Dijx Horne en Fockijen sijn huisvrouw hebben ingehuirt ses jaren lanck Gregorij 1638 beginnende het heem end tuin mit dat smalle streepken offte gare landes bij de Herewech liggende voor een rijx daler jaerlix.
- 1638 Johan Pieters en Fockijen2 - 10 - 0
- 1644 Jan Pieters x Fockjen2 - 10 - 0
- 1650 Jan Peters bij de Overtocht bij Dijckhorne x Fockien2 - 10 - 0
+ 1651 Jan Pieters x Fockien2 -10 - 0

- De boerderij en het perceel op de pending werd genaast door het zijlvest in 1798
- Rond 1830 boerde hier Barteld Jans Swierenga, tevens kastelein.
- 1900 behuizing brandt af. Deze werd weer herbouwd.
- In 1966 werd de woning vergroot en een afdak gebouwd
- In 1974 werd het boerenbedrijf beëindigd.
- In 1978 werd de woonboerderij grondig verbouwd.
- In 2014 werd een bestemmingswijziging aangevraagd: van agrarisch naar wonen.

Verderop aan de zuidzijde eerst een woning en dan
een boerderij:

2014 Stadsweg-56a
Stadsweg-56a, geen G-nummer
Kadaster: Nieuwbouw 1967.
In 1967 werd hiervoor een bouwvergunning vertrekt aan de Gebr. A. en J. van der Goot, plaatsen woning.


Tegen de regels in heeft dit huis het huisnummer van het volgende huis met de toevoeging a. Volgens de regels had dit 54a moeten zijn. Maar huisnummer 54 was in Ten Boer, waar men na 1954 is gaan doornummeren tot 108! De huisnummers Stadsweg 56 t/m Stadsweg 108 komen nu binnen de gemeente Ten Boer zowel in Ten Boer zelf als in Kröddeburen dan wel Winneweer voor.


2014 Stadsweg-56
Stadsweg-56, De Graslanden, G332
Omgrachte boerderij.
Kadaster: Nieuwbouw 1870.
bouwvergunningen:
1957, Stadsweg 56, A.J. van der Goot, bouwen woning (welke woning?)
1964, Stadsweg 56, W. van der Goot, bouwen garage
1976, Stadsweg 56, J. v.d. Goot, stichting ligboxenstal

Verderop aan de noordzijde bij afslag Borgweg:

2014 Stadsweg-95
Stadsweg 95, 't Houkje, G???
Kadaster: Nieuwbouw 1915
Dit is het enige adres aan dit wegdeel dat onder de woonplaats Lellens valt. De overige vallen onder de woonplaats Ten Post.

Op de topografische kaarten staat vanaf 1853 bebouwing aangegeven, maar naast de plek waar in 1908 door Pieter Ritsema een behuizing werd gesticht.

In 1997 vertelde Antje Bouwman: "Daarvoor was het een kroegje. Dat moet omstreeks 1800 geweest zijn."

Pieter woonde daar tot hij stierf in 1939. Het huis werd verkocht aan Jan Kok en in 1952 aan Willem Bouwman en Anje Hartog die er een koemelkerij begonnen.
Uit de verleende bouwvergunningen blijkt dat er heel wat werd gebouwd:
1955 bouwen veeschuur
1960 verplaatsen loods
1960 kippenhok
1966 uitbreiden veestalling
1972 stichting veestalling
1972 verbouwing woonhuis
1974 stichting schuur
1978 stichting melklokaal
1980 stichting schuur
Willem Bouwman en zijn zoon Klaas stopten in 1988 met het boerenbedrijf. Er werd toen een dierenpension gevestigd.

In 1996 wordt hier een hondenpension gevestigd.
De gemeenteraad stemt er mee in dat de heer N.C. de Kluyver z'n woning aan de Stadsweg 95 in Lellens gaat verbouwen en de schuur dermate aanpassen dat er een hondenpension in gehuisvest kan worden.

Vanaf 2017 is dit Dierenpension Prins