Stadsweg 58-82, 97-111


1934 Stadsweg-58 in aanbouw
2014 Stadsweg-58
Stadsweg-58, de Paddestoel, G262
Nieuwbouw in 1934, waarschijnlijk voor Hendrik Koopman door aannemer Dreize.
In 1945 verkocht aan veehandelaar Auke van der Veen en zijn vrouw Anje Arkema, die er tot 1983 woonde..

2014 Stadsweg-60
met weerstation
Stadsweg-60, G261
Kadaster: Nieuwbouw 1930.
Nieuwbouw in 1937.
Tot 1944 woonde hier de weduwe van K. Venema.
In 1945 ging buurman Hendrik Koopman hier wonen.

7 maart 1951
Architekt Aldert Veldman en zijn vrouw Aafke Bulthuis gaan met hun gezin wonen in Kröddeburen aan de Stadsweg, ze hebben het huis gekocht en helemaal verbeterd
(bron: Dagboek T.Veldman-Dijkema 1882-1961)
Nu woont hun zoon daar nog. De Ten Poster Weerman Henk Veldman.
In 1950 werd de woning verbouwd. In 1965 kwam er een garage bij.

2014 Stadsweg-62
Stadsweg-62, G260
Oorspronkelijk gebouwd als koemelkerij.
Tot 1966 woonde hier Jan Balkema.
Deze hield in 1965 een boeldag. Te koop o.a.  3 koeien, 3 hokkelingen, 1 kalf.
Van 1973 tot 1985 woonde hier een Amerikaan, Scott Riepman. Hij verbouwde eerst de woning en herbouwde hem, na brand, in 1982.
In 1989 werd de woning opnieuw verbouwd.


Stadsweg-64 voor 1981
2014 Stadsweg-64
Stadsweg-64, G259
Nieuwbouw in 1933.
Gebouwd als koemelkerij.
Tot 1959 woonde hier Egbert Kruizinga.
Vanaf toen woont hier de familie Wiersema. Vanaf 1981 de tweede generatie. 
In 1968 kwam er een garage bij.
De woning werd verbouwd in 1981 en 1987.

2014 Stadsweg-66
Stadsweg-66, G258
Gebouwd als koemelkerij?
Tot 1962 woonde hier Harm Kruizinga.
In 1963 werd de woning publiek verkocht.
Sinds 1988 woont hier de familie van der Ploeg.2014 Stadsweg-68
Stadsweg-68 vroeger
Stadsweg-68, G257a
Bouwvergunning in 1937
Werd gebouwd tussen G257 en G258, nadat die nummers waren uitgegeven.
Hier woonden tussen 1937 en 1958 3 generaties Wierenga.
In de dertiger jaren kreeg P. Wierenga een bouwvergunning voor de stichting van een autoschuur.
Vanaf 1958 woont hier de familie Schenkel. Vanaf 1993 de tweede generatie. 

2014 Stadsweg-70
Stadsweg-70, G257
Nieuwbouwjaar niet bekend
Tot 1944 woonde hier de weduwe van Geert Biemolt.
Vanaf 1946 tot na 1977 woonde hier de familie Blaauw.
Zij bouwden in 1968 een dubbele garage.


2014 Stadsweg-72
Stadsweg-72, G256
Nieuwbouwjaar niet bekend.
Tot 1947 woonde hier Willem Kuikinga en familie.
Tot 1958 Geert Klompien.
Daarna woonde hier de familie van der Goot.
Zij veranderden de woning in 1968.


Dan zijn we bij de oudere bebouwing aangekomen:

2014 Stadsweg-74
Stadsweg-74, G255
In 1830 stond hier een woning die eigendom was van Jacob Pieters Hoving, kastelein uit Loppersum.
Er was ook:
Stadsweg-76, G254.
Samen met nr 74 een dubbele woning.
In 1966 samengevoegd met nr 74. Toen werd de zijgevel veranderd.
In 1967 werd woning/schuur veranderd en kwam er een garage bij.
In 1979 werd opnieuw verbouwd en in 1984 kwam er een nieuwe garage bij. In 2015 werd het dak vernieuwd en in 2016 werd een lichtgewicht schoorsteen geplaatst.

Na kruising met Kromme Elleboog:

Stadsweg-78 vroeger
2014 Stadsweg-78
Stadsweg-78, G253
In 1830 woonde hier schoenmaker Bene Mennes Outman. Er was hier toen een leerlooierij.

Later, tot 1924. woonde hier Geert van der Veen die naar Eestumerweg 51 verhuisde.

Geert was afkomstig uit Hellum en getrouwd met Jantje ter Laan, dochter van Derk ter Laan, daglooner en Hindrikje Brouwer, dagloonster, geboren te Kroddeburen, dochter van Jan Derks Brouwer, geboren te Kroddeburen, zoon van Derk Tjaarts Brouwer en Hindrikje Hindriks (1830: Kromme Elleboog 1, geboren te Zuidhorn 1756, getrouwd te Wittewierum (met Derk Tjaas!) 1784, overleden Kroddeburen 1834)

Later woonde hier de familie Bouwman, met als laatste tot 1989, Aaltje Bouwman, toen de oudste van Kröddeburen.

Stadsweg-80, G252
Afgebroken in 1966
In 1830 was dit een tuin en dat is het nu ook weer.
De tuin was eigendom van eerder genoemde Hindrikje Hindriks (Kromme Elleboog 1)
Ondertussen waren hier twee woningen.
G252 Hier woonde Aaldrik Schreuder tot 1960 en zijn weduwe Elsien Kloosterhuis tot 1966. In 1954 kwam er een kippenhok bij.
Toen werd deze woning afgebroken.
een stukje van woning G252 staat op de volgende ansichtkaart (uiterst links).2014 Stadsweg-82
Stadsweg 82, G250 en G251
In 1830 woonde hier Hendrik Klaassens Huisman, arbeider.

Tot 1947 was dit een dubbele woning. In G251 woonde als laatste Menno Huisman tot 1947. De woonruimte werd toen bij G250 gevoegd.

In 1938 werd een bouwvergunning voor een timmerwerkplaats verleend.
Toen woonde in G250 Hebe Dinkla en Altje Lenting. In 1938 overleed Hebe en in 1948 Altje. Hun zonen hadden inmiddels het bedrijf overgenomen. Gebr. Dinkla, Timmer- en aanneembedrijf. Geert woonde hier tot 1957. Hebe Lammert tot 1966.
De woning werd in 1949 verbouwd. In 1951 kwam er een kapschuur bij. In 1954 werd de timmerwerkplaats vergroot en in 1956 werd de woning vervangen door nieuwbouw.
In 1984 werd het "nieuwe" woonhuis verbouwd en in 1988 kwam er een portaal bij waardoor de kapschuur en de woning verbonden werden.


Daarnaast, op het laatste stukje Stadsweg "zuidzijde" in Kröddeburen, is sinds 2011 de appelhof van
2014 appelhof
Eestumerweg-57.

Aan de noordzijde vanaf Borgweg de eerste woning:

2014 Stadsweg-97
Stadsweg-97, G262*
In 1939 verkocht Jan Anne Kiers een stuk grond aan de koemelker Pieter Huizinga en zijn vrouw Eppien Balkema. Die lieten er een boerderij op bouwen door de aannemers Dinkla en Dreise.
De boerderij werd in 1963 verkocht aan Bernardus Fongers en Johanna Arends, en in 1973 aan Douwe Kooistra en Aafkelina Medema.
In 1980 kwam er een dakkapel bij en in 1982 een garage.

We passeren nu het speulhoukje, dat door de gemeente werd aangelegd en door de bewoners wordt
2014 speulhoukje
onderhouden.
In oktober 2000 heeft wethouder Joling met het onthullen van de naam 'Ons Speulhoukje' de officiële opening van de speel- en ontmoetingsplaats in Kröddeburen verricht.
Buurtbewoners hebben 's zelf de picknickplaats al goed ingewijd.

In het voorjaar 2014 werd de ontmoetingdplek gerenoveerd.
Met subsidie van het toenmalige Loket Leefbaarheid werden met geld van de NAM twee betonnen picknicktafels met twee banken met rugleuning aangeschaft, evanals een nieuwe prullenbak.
De bewoners knapten het pleintje op en het hekje en het elektriciteitskastje werden in passende kleur geverfd.


2014 Stadsweg-101
Stadsweg-99, G263 en
Stadsweg-101, G264
In 1830 een dubbele woning, eigendom van de Diaconie Wittewierum.
In 1958 samengevoegd tot een woning, nr 101.
In 1971 kwam er een garage bij.
Van 1992 tot in 2013 woonde hier de familie van der Ploeg-Zijlema. Daarna volgde een grondige renovatie, waarna de woning weer bewoond werd vanaf Kerstmis 2014.

Stadsweg-103, G265
Woning staat in 1905 voor het eerst op de kaart.
Geen woning waar men lang bleef wonen.
In 1970 vertrok de laatste bewoner. Daarna is de woning afgebroken.

2014 Stadsweg-105
Stadsweg-105, G266
Ook deze woning stond voor het eerst op de kaart in 1905.
In een krant uit 1941 stond de volgende advertentie:

HUIS MET ERF Kroddeburen onder Ten Post Maandag 24 Februari 1941, des namiddags om 3 uur, off. tijd, zal in het café KONING te Ten Post, ten verzoeke van den Heer H. APOL aldaar, publiek worden verkocht: Eene Behuizing met erf en tuin te Kroddeburen onder Ten Post, groot 3 Aren. In het perceel zal geen winkelbedrijf mogen worden uitgeoefend. Aanvaarding 1 Mei 1941 of eerder. Betaling 1 Mei 1941, met bijbetaling van rente naar 4 % per jaar in geval van eerdere aanvaarding vanaf de aanvaarding. In mindering van de koopsom moet binnen acht dagen worden betaald 10 % der koopsom. Bezichtiging Maandag, Woensdag en Vrijdag in de week aan de veiling voorafgaande, des namiddags van 2—4 uur. Inlichtingen te bekomen ten kantore van Notaris KOSTER te Ten Boer

Voor de oorlog was hier een kruidenierswinkel, die de ansichtkaart hierboven uitgaf. Uit de advertentie blijkt dat er dit pand geen winkel meer mocht zijn. Deze woning staat op de ansichtkaart rechts.
In de jaren 40 kwam er een garage bij.
Sinds 1984 woont hier de familie Gelderloos / Hasper.
Zij plaatsten in 1985 een schutting en in 1986 een garage. In 1986 verbouwden zij het woonhuis.

2014 Stadsweg-107
Stadsweg-107, G267
Nieuwbouw in 1926.
In 1928 overleed de toenmalige bewoner Harmannus de Groot, tuinman. Zijn weduwe  Bouchien Oosterveld bleef hier wonen tot 1965.
In 1968 werd er een slaapkamer bijgebouwd.
De woning was een aantal jaren in gebruik als showroom voor het bedrijf Bleyenberg Deur Service, zie nr 109.
Sinds .... is het weer een woning.


2014 Stadsweg-109
Stadsweg-109, G268
Op de kaart van 1830 staat hier (of op nr. 107) een woning die eigendom is van Jacob Isaak Rijskamp.

Tijl Afman en zijn gezin woonden op dit adres tussen 1917 en 1925. Tijl Afman had een schildersbedrijf in Ten Post.
Toen zij vertrokken kwam Pieter Blaauw hier wonen. Zijn weduwe Harmina Huisman tot 1971.
Stadsweg-109 voor 1937

Hiernaast een foto van de woning en schuren die er stonden toen de familie Afman hier woonde. Pieter Blaauw kreeg een vergunning voor de verbouwing van het woonhuis en voor de nieuwbouw van een veeschuur / hooischuur.
In 1937 hield hij een verkoping van  materialen die bij de sloop beschikbaar kwamen
Stadsweg-109 voor 1971
Stadsweg-109 voor 1971
Na de verbouwing zag het er heel anders uit, maar ook de situatie op de foto's hiernaast is in de huidige bebouwing nauwelijks meer terug te vinden.
Na 1971 stond de woning tot 1973 leeg.
In 1971 werd vergunning verleend voor de stichting van een woonhuis aan Jan Arends die er in 1973 ging wonen met echtgenote Sandra W Fransz en er woonden tot in 1986. In 1974 werd de woning verbouwd.
Sinds 1986 woont hier de familie Bleyenberg. Van 1986 tot .... was hier het bedrijf Bleyenberg Deur Service gevestigd. Dit bedrijf verhuisde daarna naar de stad Groningen.
Stadsweg-111 vroeger
2014 Stadsweg-111
Stadsweg-111, G269 en G270
Deze oude woning is op geen enkele oude kaart goed te vinden.
De van oorsprong dubbele woning staat verder van de weg af. De reden is waarschijnlijk dat de weg vroeger anders liep. In 1942 werden de twee woningen samengevoegd.
De woning staat ook op een hoogte. Die wordt wel de Galgenberg genoemd.
In 1986 werd de woning verbouwd.
In 1999 werd bij een verbouwing onder de vloer een lugubere vondst gedaan. Dit wordt beschreven bij Galgenberg.