Stadsweg 113-123


2014 Stadsweg-113
Stadsweg-113 G271
Wat nu een loods is was tot 1959 in gebruik als woning.
Van 1940 tot 1956 woonde in dit minihuis het gezin van Harm Heersema en Tijtje van Gennep. Enkele van hun volwassen kinderen met hun kinderen woonden tijdelijk bij hen in.
Stadsweg-113 nog bewoond
op achtergrond
De laatste bewoner was Renne Rus. Hij verhuisde in september 1959 naar Zwarteweg 7 in Ten Post, waar hij opnieuw de laatste bewoner was..
In november 1959 werd de woning onbewoonbaar verklaard .

In 1972 bouwde EGD een transformatorstation achter Stadsweg-113.


2014 Stadsweg-113a
Stadsweg 113a
In 1958 werd een bouwvergunning verstrekt voor een loods. We weten niet of er toen al andere gebouwen stonden. De loods werd gebouwd door de gebroeders Dinkla die hun bedrijf verplaatsten van Stadsweg 82 naar hier.
In 1966 werd er een nieuw bedrijfsgebouw gebouwd, in 1967 een  spanenberging.
In 1969 en 1977 volgden verbouwingen van het kantoor
In 1981 werd een loods gebouwd en in 1983 werd het bedrijfspand verbouwd.
Op 6 december 1985 ging Bouwbedrijf Dinkla failliet. Er werkten op dat moment 80 mensen.

Op 28 november 1987 heeft zich hier het bedrijf “Tapijtsuper Ten Post”gevestigd.
(bron: Kroniek Dick Kuil)
Van 1988 tot in 1990 woonden hier een echtpaar. Kennelijk was een deel als woning ingericht.


Tot in 2012, was dit een machinefabriek, BHP

Op 13-06-2012 is Bhp Leiding- En Constructiewerken Bv handelend onder de naam Bhp Ten Post te Ten Post (Groningen) door de rechtbank in Groningen failliet verklaard.

In 2013 vestigde zich hier het boomkapbedrijf de Winter.2014 Stadsweg-115
1983 Stadsweg-115
Stadsweg 115, Oostbroek,  G273
De eerste van de drie woningen die op de plaats van de boerderij Oostbroek werden gebouwd.
Dit huis werd in 1929 gebouwd, een gevelsteen geeft aan:
R. de Gr. - J.W.
         1929
Dit betreft Roelfien de Groot en Jan Pieter Wierenga.  Zij woonden als laatsten op de boerderij die hier stond en in 1929 gesloopt werd.
Jan Pieter overleed in 1935 en Roelfien in 1943. N ahaar overlijden werd het huis publiek verkocht:

PUBLIEKE VERKOOPING TEN POST Maandag 27 Maart 1944, des nam. om 2 uur in het Café KONING te Ten Post, zal met rechterlijke machtiging. ten verzoeke van de erven der Echtelieden J. P. WIERINGA en R. DE GROOT publiek worden verkocht: Perc 1. Huis met tuingrond appelhof en bessetuin te Kroddeburen, onder Lellens. groot 39.25 A. Perc. 2. Burgerbehuizing met erf en tuin aldaar, gr. 12 60 A. Aan de veiling van perceel 1 mogen alleen landgebruikers deelnemen. Bet. 1 Mei 1944. Bez. op den dag van verk : 's vm van 10 tot 12 uur. Not. J. KOSTER. Ten Boer.
Van 1944 tot 1970 woonde hier Nicolaas Harmannes de Groot (familie van Roelfien)
In 1970 kwamen de gebroeders Berend Heike en Jakob Wiersema hier wonen. Eerder woonden zij op de boerderij B Kuiperweg 22.

Sinds .... woont hier de familie Westra.

2014 Stadsweg-117
Stadsweg 117, G274
In 1982 werd de woning verbouwd eb in 1984 werd een schutting geplaatst.


2014 Stadsweg-119
Stadsweg 119, G275
In 1952 kwam er een kippenhok bij en in 1961 een schuur.
De woning werd verbouwd in 1984.


Stadsweg 121, Olle Heem, G277
Boerderij was al in bedrijf in 1755. Zie Olle Heem
Het heem komt voor op de zogenaamde Beckeringkaart uit 1781.
Boerenbedrijf werd beëindigd in 1949. Toen werd de grond bij "Dinghweer" gevoegd.
De woning werd verhuurd.
In 1957 werd Dingweer gesplitst. Anko Meindert Kiers bouwde Stadsweg 123 en begon daar een nieuw boerenbedrijf.
Willem Cornelis de Rooij was de laatste bewoner. Hij verhuisde in 1959 naar Wittewierum.
Het Olle Heem werd daarna afgebroken in 1960.

2014 Stadsweg-123
Stadsweg 123, geen G-nummer
Gebouwd in 1958. Woonhuis en Boerenschuur. Boerenbedrijf stopte in 1974.
Woning en schuur werden in 1975 publiek verkocht. Koper: Tom Meijer.
Tom Meijer ging er wonen en vestigde er de machinefabriek Meijer Landbouwmachines.
In 1983 werd het bedrijfspand verbouwd.
In 1986 werd een kas en een serre geplaatst.
In 2009 overleed hij. Zijn erven verkochten de fabriek en die werd verplaatst naar een van de
2014 Garage bij Stadsweg-123
industrieterreinen in de stad Groningen.  Complex stond leeg vanaf 31-12-2011.
In 2012 vestigde zich hier Van Nieuwenhuyzen Agroservice en cultuurtechniek.

2013 vergunning vergroten bedrijfshal en plaatsen sectionaal deuren