Eestumerweg (Kröddeburen)

De Eestumerweg is vernoemd naar de wierde Eestum waar oorspronkelijk de rechtsdag van het daarnaar genoemde Eesterrecht gehouden werd.

Bebouwing en Bewoning
tussen School en Molen, Eestumerweg 33 t/m 35
van N360 tot Kromme Elleboog, Eestumerweg 37 t/m 53
van Kromme Elleboog tot Stadsweg, Eestumerweg 55 t/m 59

Het deel van de Eestumerweg in Kröddeburen is een oude weg die vroeger liep vanaf het Damsterdiep naar de Stadsweg. Werd ook wel Grindweg Ten Post Kroddeburen, Grindweg Ten Post Stedum, de Laan en Molenweg genoemd.
De weg liep, op het begin bij Meul'nhaim na, vlak langs de Fivel en tot 1939 in Kroddeburen vlak langs de huizen. Fivel en weg werden in 1939 verlegd, waardoor er een ruime laan ontstond op enige afstand van de bebouwing.

Het Ten Poster deel van de Eestumerweg, die vroeger de Bakkerstraat genoemd werd sloot oorspronkelijk bij de Verbindingsweg (thans pad naar Johan Rengersstraat) aan op de Molenweg.

Volgens mondelinge overlevering was de grens tussen Kroddeburen en Ten Post toen bij die Verbindingsweg gelegen.
Het is volkomen duidelijk dat de grens nu bij de N360 ligt. De School en de Meesterwoning worden daarom niet hier behandeld. De verdwenen woningen tussen school en molen wel.


Tussen Kromme Elleboog en
N360 alleen nog boomstoppels
Amerikaanse eiken met
 verderop Iepen langs Stadsweg
Tot 2011 stonden aan de oostzijde van de Eestumerweg in Ten Post, op de oever van de Kroddebuurstermaar (oftewel Lutje Daipke) kastanjebomen. De goedgevormde bomen stonden elk voorjaar prachtig te bloeien met roze bloemen. Helaas werden ze ziek en een voor een legde het loodje. In 2012 werden de eerste vier Amerikaanse eiken tussen de zieke kastanjebomen geplaatst en in het voorjaar van 2013 werden de dode en zieke kastanjebomen tussen Stadsweg en Kromme Elleboog gekapt. Er werden toen opnieuw (5) Amerikaanse eiken bijgeplaatst. In het vroege voorjaar 2014 werden alle overige kastanjebomen op die oever weggehaald. Hopelijk worden er snel meer eiken geplaatst. Mogelijk wacht men tot na de geplande aanleg van een rotonde bij de molen.
Op dezelfde oever, maar langs de Stadsweg, staan Iepen. Helaas gaat het daar anno 2014 ook niet goed mee.

Bebouwing en Bewoning
tussen School en Molen, Eestumerweg 33 t/m 35
van N360 tot Kromme Elleboog, Eestumerweg 37 t/m 53
van Kromme Elleboog tot Stadsweg, Eestumerweg 55 t/m 59