Hemerterweg

De Hemerterweg werd vroeger ook wel Brommerijweg genoemd, naar de woning met gevangenisvoorziening (de brommerij) die er stond.
(bron: Geertsema, 1898)

Bebouwing en Bewoning

2014 Hemerterweg-1
Hemerterweg-1 (G280)
arbeiderswoning bij Dingweer
2014 Hemerterweg-2
Hemerterweg-2 (G278) Dinghweer
Tot in 1956 woonde hier Jan A Kiers.
Tot in 1973 woonde hier diens zoon Willem Jan Kiers
Sinds 1974 wonen hier Nicolaas G Berg en echtgenote Adriana van Vliet.
In 1978 stichten zij een kuilvoedersilo en in 1989 een silo2014 Hemerterweg Brommerij
Tussen 2 en 4 stond aan de overkant van de weg een woning die "de Brommerij" genoemd werd.

In de woonkamer zat een metalen ring aan de muur waaraan mensen konden worden vastgebonden. Het was een woning waarin iemand kon worden vastgehouden. Kon "brommen".
De woning staat op de topografische kaart van 1953, maar niet meer op die van 1962.

Hemerterweg-3 (G281)
Afgebrand
Bewoond tot 1973
In 1972 werd de kapschuur afgesloten
Het is niet bekend waar deze woning stond.
Arbeiderswoning bij Boelsemaheerd?


2014 Hemerterweg-4
Hemerterweg-4 (G283) Boelsemaheerd
Afgebroken 1964
In 1956 werd een bergplaats gebouwd
Nieuwbouw in 2010?


2014 Hemerterweg-5
Hemerterweg-5 (G284)
Boerderij
Hier wonen tot op heden 3 generaties familie Meijer.
In 1970 verbouwde Klaas Meijer het woonhuis


2014 Hemerterweg-6
Hemerterweg-6 (G285)
Hier woonden in de loop der jaren heel veel mensen, meestal voor korte tijd.
In 1950 plaatsten de Gebr. Meijer een garage
In 1976 kreeg de toenmalige bewoner een vergunning voor de stichting van een woonhuis. Het is niet duidelijk welk huis dit betreft. Mogelijk een huis in Thesinge, waar die bewoner in 1977 ging wonen.