Kerkhorn

Bebouwing en Bewoning

Kerkhorn-1 (F21)
Transformator

Kerkhorn-2 (F20) Pastorie

Kerkhorn-3 (F14a)
Bewoond tot in 1966
Samengevoegd met nr 5.

Kerkhorn-4 (F19) Kerk

Kerkhorn-5 (F13)
In 1961 bouwde P. Blink een bergschuur
In 1970 verbouwde H.J.R. Bleyenberg nr 5 en 6
In 1987 stichtte G.H. Helder een woonhuis

Kerkhorn06 (F14)
Bewoond tot in 1963
Samengevoegd met nr 5

Kerkhorn-7 (F15)
In 1972 stichtte P. Homan een garage

Kerkhorn-8 (F12)
Bewoond tot in 1957
Afgebroken in 1959