Kromme Elleboog

De Kromme Elleboog is een dwarsstraat tussen de Stadsweg en de Eestumerweg. Met een bocht er in, vandaar de naam. Het is een van de oudste straten in ten Post en Omstreken.

Bebouwing en Bewoning


2014 plek Kromme Elleboog-1
Kromme Elleboog-1 (G242) Hier woonde tot oktober 1966 Jakob de Vries. Dit huis is onbewoonbaar verklaard en gesloopt.

2014 plek Kromme Elleboog-2

Kromme Elleboog-2 (G243)
Links van nr 3 stond nr 2. Laatste bewoner was Pieter Bakker. Hij woonde eerst bij zijn ouders, Roelf Bakker en Eiltje of Heiltje Bakker-Boer. Roelf woonde hier tot 1940, Eiltje tot 1945. Dit pand werd in 1959 onbewoonbaar verklaard. In 1960 werd het eerst bedrijfsruimte en later gesloopt.

In 1782 stond dit pand te koop in de Groninger Courant van 9 april. De advertentie stond in de marge en is hier 90 graden gedraaid weergegeven. Aan bovenzijde zie je de eerste letters van de normale tekstregels..


Van ? tot 1927 woonden hier:
Gerrit Boer, dienstknecht / dagloner / arbeider, geb. 7 apr. 1854 in Garmerwolde, overl. 6 sep. 1914 in Kroddeburen, begraven in Ten Post, grafnr. 21, getrouwd op 30 dec 1875 in Ten Boer met
Jantje Vos, dienstmeid / dagloonster, geb. 23 feb. 1852 in Holwierde, Bierum, overl. 16 okt. 1927 in Ten Boer, begraven in Ten Post, grafnr. 22.

In totaal kregen ze 15 kinderen, w.o. twee tweelingen. De meesten zijn jong gestorven en het graf/de begraafplaats is onbekend. Velen zullen waarschijnlijk in Ten Post begraven liggen.
- Roelf Boer (1877 Ten Post -1878 Ten Post)
- Roelf Boer (1878 Ten Post -1882 Ten Post)
- Roelf Boer (1883 Kröddeburen -1884 Kröddeburen)
- Geertje Boer (1883 Kröddeburen -1884 Kröddeburen)
- Evert Boer (1884 Ten Post -1941 Slochteren)
- Roelf Boer (1885 Kröddeburen -1912 Duitsland)
- Geert Boer (1886 Kröddeburen - 1886 Ten Boer) 
- Geert Boer (1887 Kröddeburen -1887 Kröddeburen)
- Zwaantje Boer (1887 Kröddeburen -19..) 
- Geert Boer (1888 Kröddeburen -1891 Ten Boer)
- Maria Boer (1889 Kröddeburen - 1980)
- Geert Boer (1889 Ten Post -1891 Ten Post)
- Geert Boer (1891 Kröddeburen -1891 Ten Boer)
- Geertje Boer (1893 Kröddeburen -1895 Kröddeburen)
- Harm Boer (1894 Ten Boer -1970 Schijndel)

Na de sloop werd het perceel bij Eestumerweg-51 gevoegd, als onderdeel van de moestuin.

In 2014 werd de plek van Kromme Elleboog-2 verkocht aan de bewoners van Kromme Elleboog-3, die dit perceel samenvoegen met perceel Kromme Elleboog-3.
In 2021 bouwden zij op de plek van de oude kuiperij een uitbreiding bij Kromme Elleboog-3 
2014 Kromme Elleboog-3
Kromme Elleboog-3 (G244)
Van 1959 tot in 1988 woonde hier Egbert Bouwman en echtgenote Truida G Roggeveld
Zij verbouwden de woning in 1979.
In 1989 werd de woning opnieuw verbouwd,

Links Kromme Elleboog 3 en 4
Kromme Elleboog-4 oud (G245)
In 1830 woonde hier Jacob Hommes, koopman
In 1980 woonden hier Gerardus Hammingh en Jantje Schedeler.
Een kleinkind stuurde ons zijn herinneringen.
Blijkens een krantenartikel van 22 mei 1980 vierden zij hun diamanten bruiloft in het huis waarin zij 55 jaar geleden hun intrek namen (1925 dus).
Hammingh was landarbeider. Gerardus en Jantje hadden 2 zonen en 2 dochters. 
Gerardus overleed in Zuidhorn in 1983. Jantje overleed ook in Zuidhorn in 1990.
Het is niet bekend wie er na hen woonden en wanneer de woning werd afgebroken.
Op de foto is in het midden een deel van Kromme Elleboog 4 te zien


2014 Kromme Elleboog-4
Rechts Kromme Elleboog 5
 en links 4 in aanbouw
Kromme Elleboog-4 nieuw
Nieuwbouw in 1990.


Kromme Elleboog-5
 met familie Slagter
2014 Kromme Elleboog-5
Kromme Elleboog-5 (G246)
Van 1952 tot in 1990 woonde hier Jan een Geelje Slagter.
In 1980 plaatsten zij een berging.2014 Achterste deel Eestumerweg-55
Er hoorde in de 19e eeuw nog een huis bij de Kromme Elleboog en dat staat er feitelijk nog. Het is
het achterste deel van Eestumerweg-55. In 1900 werden de woningen samengevoegd.