Kollerijweg

Bebouwing en Bewoning

Kollerijweg-82 (F31)
1983 Maatschap Muilwijk, plaatsing berging

Kollerijweg-84 (F33)
Adres gewijzigd m.i.v. 18 augustus 1972
Nieuw adres: EemskanaalNZ 11 Woltersum
1950 H. Houtman, plaatsing schuur

Kollerijweg-86 (F34)
Vanaf 1971 woont hier de familie Muilwijk, al meer generaties.
1979 J. Muilwijk, stichting rundvee-melkstal
2012 omgevingsvergunning oprichten woning
2013 sloopmelding, verwijderen asbest
2013 omgevingsvergunning oprichten stal en actualisatie inrichting

1984
Een grote schuur van de maatschap Muilwijk te Wittewierum is vermoedelijk door hooibroei geheel afgebrand, dankzij de gunstige wind kon het woonhuis behouden blijven.
(bron: Krantenknipsels NVhN plakboek mevr Anneke Bolt)

Kollerijweg-88 (F35)
Tot 1982 woonde hier meer generaties familie Bakker.
1968 Gebr. Bakker, bouwen woning
1986 Maatschap Muilwijk, verbouwing woonhuis