B Kuiperweg


B Kuiperweg gezien vanuit de richting Wittewierum
De B Kuiperweg is in 1954 vernoemd naar Barteld Kuiper (1857 - 1941). Hij was van 1882 tot 1922 hoofd van de openbare lagere school van Ten Post. Deze school stond aan de B Kuiperweg 11. Zie Openbare Lagere School.

De weg werd vroeger de "Weg naar Wittewierum" of "Wittewierumerweg" genoemd.


B Kuiperweg gezien vanaf de brug over het Damsterdiep


Bebouwing en Bewoning Links

2014 B Kuiperweg-1
B Kuiperweg-1 (G26)
Voormalig winkelpand
Zie: B Kuiperweg 1
2014 B Kuiperweg-3
B Kuiperweg-3 (G22)
Tot 1947 woonde hier de familie Hoving.
Tot zijn dood in 1947 Arend Hoving.
Daarna was dochter Anna Klasina Hoving hoofdbewoner tot in 1950.
Opgevolgd door schoonzoon Jakob Bouwman tot zijn overlijden in 1953 en zijn weduwe dochter Roelfke Hoving tot in 1957.
Vanaf 1958 woonden hier Jan Ellerie en echtgenote Hinderika W Staal,
Zij bouwden in 1957 een garage, vergrootten de woning in 1966 en verbouwden de woning in 1975.2014 B Kuiperweg-5
B Kuiperweg-5 (G21)
Tot 1945 woonde hier Hilje Borgman.
In de jaren 30 werd een huis verbouwd tot 2 woningen (5 en 7).
In 1963 werd er een garage aangebouwd.


2014 B Kuiperweg-7
B Kuiperweg-7 (G20a)
Tot in 1952 woonde hier Harm Woldhuis.
In de jaren 40 werd de woning verbouwd.

Dit was (samen met nr 9 onder dezelfde kap) in het verleden de meesterswoning bij de naastgelegen lagere school.
Toen deze woningen na vertrek van de laatste bewoners niet verkoopbaar bleek, werd deze opgekocht door de NAM, die de woningen in 2016 liet slopen.
De kavel werd deels bij huisnummer 5 en deels bij huisnummer 11 gevoegd.
2014 B Kuiperweg-9
B Kuiperweg-9 (G20)
Tot in 1954 woonde hier Jan H Koster.
In 1984 plaatste de PTT hier een abri.

Zie bij huisnummer 7.
B Kuiperweg  gezien uit de richting brug Damsterdiep,
met links de Openbare Lagere School
B Kuiperweg-11 oud (G19) O.L.School
Tot 1966 stond hier de openbare lagere school.
In 1938 werd er een overdekte zandbak bijgebouwd.
Zie Openbare Lagere School.

B Kuiperweg-11 nieuw Sporthal
Werd in 1968 gebouwd en in 1980 verbouwd.

2014 B Kuiperweg-112014 B Kuiperweg-13
B Kuiperweg-13 (G14)
Tot in 1956 woonde hier Harm Haan.
Vanaf 1956 waren zoon Jan Haan en echtgenote Pieterdiena Westra de hoofdbewoners.
2014 B Kuiperweg-15
B Kuiperweg-15 (G12)
Tot in 1966 woonde hier Pieter Winter.
Vanaf 1966 woonden hier Jan Huisman en echtgenote Doortje K Snijder.
In 1967, 1970 en 1978 verbouwden zij het woonhuis
In 1981 plaatsten zij een kas.


2014 B Kuiperweg-17
foto van een bordje met daarop
 foto B Kuiperweg 15 in 1959
B Kuiperweg-17 (G11)
Tot in 1931 woonde hier Jan van Lier. Na zijn dood bleef zijn weduwe Grietje Arnoldus Rasker hier wonen tot haar dood in 1956. Bij haar woonde tot in 1942 dienstbode Grietje Beukema en daarna Kornelis Afman met zijn gezin.
Van 1959 tot in 1978 woonde hier Hendrik Woltjer.

Vanaf 1978 woonden hier Berend Noordman en echtgenote Imke Lammerts.

In 1989 werd het woonhuis verbouwd.
2014 B Kuiperweg-19
B Kuiperweg-19 (G10)
Tot in 1941 woonde hier Klaas Kreuijer.
Vanaf 1976 woonden hier Jan Oosterbeek en echtgenote Pieterke Raangs.
2014 B Kuiperweg-21
B Kuiperweg-21 (G9)

In 1949 stichtte H.W.A. Reinders hier een houtzagerij. Hij vernieuwde de woning in 1961 en bouwde in datzelfde jaar een loods.
achtergrond B Kuiperweg 21, voor verbouwing in 1961

Tot in 1957 woonde hier Jan Maas.

Vanaf 1974 woonden hier Willem Balkema en echtgenote Martha M Wieringa.

na verbouwing in 1961


2014 B Kuiperweg-23
B Kuiperweg-23 (G8)
Tot zijn dood in 1941 woonde hier Barteld Kuiper, naar wie de B Kuiperweg is vernoemd.
Van 1941 tot in 1965 woonde hier Hermann W A Reinders.
Daarna woonde hier zoon Willy Reinders en echtgenote Baukelina van Kalker.
Er zijn veel bouwvergunningen verleend op dit adres, allen aan HWA Reinders:
1950 stichting loods
1951 verbouwing loods
1954 bouwen garage
1956 bouwen kantoor
1959 vergroten loods
1969 stichting transformatorstation
1972 stichting loods houtopslag
1973 stichting loods
1973 stichting houtmotopslag
1974 stichting garage brandweerauto
1974 stichting loods

2014 B Kuiperweg-25
B Kuiperweg-25 (G7-III)
Tot in 1953 woonde hier Jan Zijl.
De woning werd gebouwd in 1937.
In 1977 werd woonhuis/garage verbouwd. In 1980 werd de garage opnieuw verbouwd.2014 B Kuiperweg-27
B Kuiperweg-27 (G7-II)
Hier woonden Geert Oosterhuis en echtgenote Harmina Veldman.
De woning werd in 1937 door hen gebouwd. In 1956 vergrootten zij de schuur.2014 B Kuiperweg-29
B Kuiperweg-29 (G7-I)
Hier woonde tot zijn dood in 1941 Garbrand Wiersema, met zijn echtgenote Siebrich Knottnerus, die hier als weduwe bleef wonen tot haar dood in 1954.
Van 1972 tot zijn dood in 1941 woonde hier Heike S Wiersema, met zijn echtgenote Elizabeth C Woldring, die hier als weduwe bleef wonen.
In 1972 kwam er een garage bij.2014 B Kuiperweg-31
B Kuiperweg-31
Van 166 tot in 1968 woonde hier Jakob Klompien.
Vanaf 1968 woonden hier Jelle Douwe van der Veen en echtgenote Wietske Wierenga.
In 1973 verbouwden zij het woonhuis en in 1984 plaatsten zij een berging/garage.


2014 B Kuiperweg-33
B Kuiperweg-33 kantoor + fabriek
NV Mesa
In 1970 werd hier een bedrijfsgebouw gesticht
NV Nordal
In 1971, 1975, 1976 en 1977 werd de bedrijfsruimte verbouwd, en in 1972 de magazijnruimte.
KLB Controls
In 1984 werd de Fabriekshal verbouwd
Amca-servotechniekRechts

2014 B Kuiperweg-2
B Kuiperweg-2 winkelpand (G25)
Tot zijn dood in 1979 woonde hier Jan Timmer.
Het woonhuis werd verbouwd in 1986.
Zie ook: B Kuiperweg 2
2014 B Kuiperweg-4
B Kuiperweg-4 (G24)
Tot zijn dood in 1969 woonde hier Pieter Kuiper met zijn echtgenote Trientje Kol, die hier als weduwe bleef wonen tot in 1975.
Daarna bleef het onbewoond en in gebruik als constructiebedrijf.
In 1959 werd de werkplaats vergroot. In 1989 werden bedrijfspand en werkplaats verbouwd.

2014 B Kuiperweg-6
B Kuiperweg-6
Noodwoning vanaf 1954, vervallen in 1970.
Hier woonde Jan Visser vanaf 1958 tot zijn dood in 1970.B Kuiperweg-8 (G23)
Tot in 1962 woonde hier Pieter Klont.
In 1962 werd de woning verbouwd.
Van 1963 tot zijn dood in 1982 woonde hier Hendrik Modderman, met zijn echtgenote Reina Tillema.

2014 B Kuiperweg-10
B Kuiperweg-10 (G18)
Tot zijn dood in 1962 woonde hier Klasinus Hartog met zijn echtgenote Sietske Veldman, die hier als weduwe bleef wonen tot in 1965.
In 1965 werd de woning verbouwd en in 1967 kwam er een garage bij.
Vanaf 1976 woonden hier Aaldert J Blokzijl en echtgenote Grietje Peters.
Zij verbouwden de woning in 1979.

B Kuiperweg-12 (G17)
Samengevoegd met nr 10 in 1961.
Tot in 1940 woonde hier Jakob de Vries.
Laatste bewoner van 1950 tot in 1961 Jantje Pestman, weduwe van H. Bolt.

2014 B Kuiperweg-14 
B Kuiperweg-14 (G16)
Tot in 2013 als kerk in gebruik voor de Nederlands Hervormde Gemeente.
2013 omgevingsvergunning wijzigen functie tbv galerie/atelier2014 B Kuiperweg-16
B Kuiperweg-16 (G15)
Tot zijn dood in 1965 woonde hier Alje Boer, met diverse inwonende familieleden.
Vanaf 1958 tot zijn dood in 1975 woonde hier Harm Simon Staats, met zijn echtgenote Aaltje Krol, die hier als weduwe bleef wonen.


2014 B Kuiperweg-18
B Kuiperweg-18 oud
B Kuiperweg-18 (G6)
B Kuiperweg-18 oud

Was bewoond tot in 1958 maar werd onbewoonbaar verklaard.
Vanaf 1960 veeschuur / opslagruimte.
Is gelegen achter nr 16 aan de overkant van de Ten Poster Ae.
Tot 1956 woonde hier Hendrik Klok.

In .... is hier weer een nieuwe woning gebouwd. Deze heeft een soortgelijke vorm als het oude boerderijtje.
De woning is te bereiken via een zijweg tussen nr 20 en nr 22.2014 B Kuiperweg-20
B Kuiperweg-20 (G6-I)
In de jaren 30 stichtte Menne Huisman hier een woonhuis met stallen.
Hij woonde hier tot in 1966.
Van 1966 woonden hier tot 1989 eerst Gerrit Kim, toen vader Hendrik Kim en daarna weer Gerrit Kim.


2014 B Kuiperweg-22
B Kuiperweg-22 (G7)
Hier woonde tot 1959 Berend S Wiersema. Zijn zonen Berend Heike en Jakob bleven hier wonen tot in 1970 en 1971.
Vanaf 1971 woonden hier Dirk Boersma en echtgenote Rieneke H van der Brug. Zij bouwden er in 1974 een garage bij.
2013 Dempen 2 sloten langs oude toegangspad, tussen B. Kuiperweg 20 en 22
2013 omgevingsvergunning dempen en verbreden kavelsloten, nabij B. Kuiperweg 22

B.H. Wiersema (vroegere bewoner) schreef ooit in de kerkbode:

          Tuwinga lag vlak bij de boerderij van de fam. Boersma en dan aan de kant van Wittewierum. Uit de gegevens blijkt dat deze boerderij tot Tuwinga behoorde, hoewel de gebouwen van deze boerderij vroeger midden in het land stonden en de boerderij in 1913 aan de weg is gebouwd.
          De Groninger Heerdencommissie had dan ook besloten de naam "Tuwingaheerd" aan deze boerderij te geven.