Lellenstermaar

Bebouwing en Bewoning


2014 Lellenstermaar-1 en -2


Lellenstermaar-1 (G324) boerderij Nimmerdor

Nimmerdor 1983
Halverwege de Lellenstermaar aan de linkerkant, op 250 m afstand vrij in het land

Tot 1976 woonde hier Jan Kooistra. Hij stichtte een loods in 1951, veranderde de voorbehuizing in 1954, veranderde de kapschuur in 1962 en stichtte een veeschuur in 1973.

Vanaf 1976 woont hier zoon Hinderikus Kooistra met zijn vrouw Aaltje Bakker. Zij verbouwden het woonhuis in 1984.
Hinderikus had het bedrijf samen met zijn broer Douwe.
De gebroeders stichtten hier in 1978 een loods en in 1988 een mestkelder.


Lellenstermaar-2 oud (G326) boerderij 't Ploatske


Iets verderop op de linkeroever van de Lellenstermaar.

Van 1920 tot 1926 woonden hier Gerardus Hammingh en Jantje Schedeler, die daarna aan de Kromme Elleboog woonden.

Van 1941 tot 1953 woonde hier Evert Kooistra, die toen vertrok naar de boerderij Lellenstermaar-2 (nieuw)

Laatste bewoner was van 1961 tot 1969 de onderwijzer en millieu-activist Jan Roelofsema, een van de oprichters van de waddenvereniging.

20 februari 1977
Een leegstaande boerderij aan het Lellenstermaar is afgebrand, de boerderij was eigendom van de gebroeders Kooistra en niet verzekerd. Het vermoeden is dat het vuur is aangestoken
(bron: Krantenknipsels NVhN)

Lellenstermaar-2 (nieuw) boerderij (G292)


Lellenstermaar 2 had eerder het adres Borgweg 27.
Bijna halverwege de Lellenstermaar over een brug op 200 m afstand vrij in het land.
De nieuwe toegangsweg ia aangelegd in 1986.
Het adres is ongeveer in 1989 gewijzigd.
(bron: Arie Arentze)


In de dertiger jaren werd een schuurtje bijgebouwd.
Van 1955 tot 1971 woonde hier Evert Kooistra.
Vanaf 1971 tot 1989 Marinus Arentze en Eigje Korevaar.
Zij bouwden in 1977 een nieuw woonhuis, een ligboxenstal en een loods.
In 1988 bouwde de maatschap Arentze een mestsilo en in 1989 een berging.
Vanaf 1989 woont hier Arie Arentze.

1 augustus 1977
Vermoedelijk door hooibroei is de boerderij van veehouder M.Arentze voor het grootste deel afgebrand, het voorhuis bleef behouden de keuken brandde geheel uit de schuren gingen verloren.
(bron: Krantenknipsels NVhN plakboek mevr Anneke Bolt)Lellenstermaar-3 (G328) boerderij De Timp

Kleine boerderij op de rechteroever van de Lellenstermaar op de plaats waar die in de Westerwijtwerdermaar uitkomt.
Werd bewoond tot 1957. Daarna afgebrand en afgebroken in 1958.

Lellenstermaar-4 (G327) watermolen Bouwlust
Beginjaar 1869
Eindjaar 1943

Zie: Plekken -> Molens -> Watermolen Polder Bouwlust

Stond aan de Westerwijtwerdermaar, op ongeveer 250 m ten noordwesten van de monding van de Lellenstermaar. Dit was de watermolen van de polder Buitenlust.

In 1943 werd in de nacht van 30 op 31 maart de molen omvergetrokken door een uit een ballonversperring afkomstige ballon. De molen is daarna vervangen door een gemaal.