Maljehornsterweg

Deze weg ligt op het grondgebied van Stedum langs de grens van de woonplaats Lellens en de gemeente Ten Boer. Er is geen bebouwing aan de kant van Lellens.

26 september 1984
De toegangsweg tot het gemaal nabij Hemert krijgt de naam van “Maljehornseweg”. De naam “malje”zou slaan op de “malle”bochten in de Westerwijtwerder/Stedumermaar. Een boerderij in de omgeving heet eveneens Maljehorn
(bron: Kroniek Dick Kuil).