Medenweg

Bebouwing en Bewoning

Medenweg-1 Winneweer (G43)
Afgebrand 1984
In 1983 werd het woonhuis verbouwd.
In 1987 werd een kapschuur geplaatst.

Medenweg-2 Winneweer (G42)
Afgebrand in 1985


2014 Medenweg-3
Medenweg-3 Ten Post (G41)
Boerderij
Tjapko Koning woonde hier van 1950 tot in 1969.
Daarna woonde Gerard Maneschijn met zijn echtgenote Annegine Boer hier.
In 1956 werd de boerderij voorzien van een voorhuis.
In 1957 werd een gereedschapsloods gebouwd
In 1973 werd de veestalling herbouwd en een woonhuis gesticht.
In 1975 een schuur en in 1985 nog een schuur

2014 Medenweg-4
Medenweg-4 Ten Post (G40)
In 1962, 1984 en in 1986 werd het woonhuis verbouwd2014 Medenweg-5
Medenweg-5 Ten Post (G39) Frailemaheerd
Hier woonde vanaf 1969 jarenlang Johannes Wilhelmus Klink en zijn echtgenote Tjerkje C Osse.
In de jaren 40 werd de kapschuur gesticht.Frailemaheerd, Medenweg-5In de jaren 70 volgden:
- stichting ligboxstal
- stichting bungalow
- stichting voersilo's
In de jaren 80
- verbouwing ligboxenstal
- verbouwing veestal
- stichting silo
- plaatsing berging
- verbouwing veestal
- verbouwing woonhuis

2014 Medenweg-6 (gezien vanuit het noorden)
Medenweg-6 Ten Post (G38)
Vroeger het adres van een Watergemaal
Later Gaslocatie NAM
Bouwvergunningen:
1972 Aardgaswinning
1973 stichting machinekamer
1973 schakelhuisje
1979 plaatsing calibratiehuis

Medenweg-7 Wittewierum (F1)
Hier woonden tot in 1971 drie generaties Bolhuis.
In 1955 werd een tractorgarage gebouwd.
Laatste bewoner was Jacobus H. Klink, die in 1974 een vergunning kreeg voor de stichting van een woonhuis.
In 1977 verhuisde J.H. Klink naar Medenweg-7a
De boerderij werd nu een onbewoond bedrijfspand.
2013 verwijderen asbest
2013 bouwen werktuigenberging

Medenweg-7a Wittewierum
Bungalow
Vanaf 1977 woonde hier Jacobus H. Klink met zijn echtgenote Cornelia M de Winter. Zij verbouwden in 1984 het woonhuis.

Medenweg-8 Wittewierum (F46)
In 1940 stichtte Kornelis Venema een kapschuur. Hij woonde hier tot in 1957.
Van 1957 tot zijn overlijden in 1985 woonde hier Arend Bouwman met zijn echtgenote Elisabeth Hendriks. De weduwe bleef daarna hier wonen.

Medenweg-8a Wittewierum
In 1982 bouwde Theodorus H.A. Klink hier een ligboxenstal
In 1983 bouwde hij hier een woonhuis en ging er wonen met zijn echtgenote Maria A. van 't Westeinde.
In 1985 stichte hij een silo en in 1989 een garage.

Medenweg-9 Wittewierum (F48)
Afgebrand 1970
In1948 bouwden de Gebroeders Leendert en Jan Keijer er een garage bij.
Zij woonden hier tot hun overlijden in 1955 en 1956
Daarna woonde hier tot in 1971 Eegert Jan Feitsma die bouwde een noodwoning in 1957 en vergrootte slaapkamers in 1964. In 1968 bouwde hij een betonnen berghal en een varkensstal.

In 1982 werd een silo gebouwd door M.W. de Boer.


Medenweg-10 Wittewierum (F49)
In 1955 bouwde Jannes Wildeman een kapschuur en in 1956 verbeterde hij de woning. Hij woonde hier tot zijn overlijden in 1965, waarna zijn zoon Jakob hier nog 10 jaar woonde.