N360

In 1958 verdween een markant stukje ten Post. De N360 werd aangelegd en hiervoor moesten de eenvoudige woningen tussen de School met de Bijbel en de molen Olle Widde wijken. Hierdoor werden Kroddeburen en Ten Post van elkaar gescheiden.

De weg kreeg de naam Rijksweg 41 Groningen - Delfzijl. Later werd het een provinciale weg, de N41. In de jaren 90 werd het de N360.

De 5 woningen links van de molen rechts zijn gesloopt voor de N360Situatie 2012
Hier zien we de 5 woningen tussen school en molen

Inwoners nemen een kijkje tijdens de aanleg van de N360:
2 januari 1959
De nieuwe Rijksweg, achter Ten Post langs wordt in fasen in gebruik genomen, de viaducten tussen Winneweer en Garrelsweer zijn nog niet klaar.
(bron: Dagboek T.Veldman-Dijkema 1882-1961)

16 april 1981
Rijkswaterstaat gaat onderzoeken of de Rijksweg 41, bij de witte molen in Ten Post, kan worden
beveiligd met een voetgangersoversteekplaats en verkeerslichten. Het kruispunt is al enige jaren een bron van zorgen voor ouders, kinderen en bejaarden, die vanaf Ten Post-west naar de andere kant van het dorp willen.
(bron: Kroniek Dick Kuil)
Dat dit voor de bewoners niet naar wens verliep moge blijken uit het krantenknipsel van eind 1981.
augustus 2003 (Buurcontact)
Aanpassingen kruising Rijksweg Ten Post
Half september start de provincie met een aantal aanpassingen aan de kruising Eestumerweg/Rijksweg in Ten Post. Naar verwachting zal het karwei in een maand zijn afgerond.
De belangrijkste aanpassing behelst het verlagen van de maximumsnelheid ter plaatse van 80 km naar 60 km per uur.
De fietsoversteek wordt verbeterd. Deze komt dichter bij het centrum van de kruising te liggen.
De camera wordt verplaatst. Die wordt gericht op de oversteekplaats.
De middengeleider wordt verbreed tot 3 meter. In de belijning op de weg zal het inhalen vlak voor de kruising onmogelijk gemaakt worden.
Ook het zicht wordt verbeterd. Zo zal de abri doorzichtig gemaakt worden en worden sommige borden verplaatst.11 maart 2008
Er wordt door het bedrijfsleven in Delfzijl gelobbyd voor verdubbeling N360.
De bewoners van Ten Post zijn het daar niet mee eens. Het Ten Poster raadslid Bart Corporaal maakt dit duidelijk in een krantenartikel.

11 september 2013
In het Dagblad van het Noorden saat een artikel met als titel 'Karrenspoor' van Delfzijl naar Groningen veiliger, en met als ondertitel Aanleg rotondes op onveilige kruisingen, flitspaal bij Ten Post weg
Het artikel vertelt verder dat er een rotonde komt bij de kruising met de Eestumerweg in Ten Post.

Najaar 2017
Er worden kabels verlegd om de aanleg van een rotonde in 2018 mogelijk te maken.

Maart 2019
De provincie zal in april de opdracht tot aanleg van de rotonde geven.