Johan Rengersstraat

De eerste straat van de naoorlogse nieuwbouwwijk tussen Eestumerweg, Rijksweg en N360.
In 1954 genoemd naar Johan Rengers, de bekendste historische figuur van Ten Post. De eerste jaren was dit nog een zandweg en werd hij ook zo genoemd.

Vanaf Rijksweg, links woning nr 3.
Uit de wijzigingen die achteraf in de in 1954 ingevoerde huisnummering werd aangebracht blijkt dat er ten tijde van de realisatie van deze straat nog geen definitie plan was voor de later te realiseren nieuwe straten.

Bebouwing en Bewoning

Rechterzijde

2014 Johan Rengersstraat-2
Johan Rengersstraat-2
Nieuwbouw 1952
Waarschijnlijk de eerste woning in de toen nieuwe Johan Rengersstraat.
Eerste bewoner Jakob Klompien van 1952 tot in 1959.
In 1960 werd een bergplaats bijgebouwd.
Van 1960 tot in 1985 woonden hier Henri Jakob de Jager en echtgenote Imma H Vegter.

2014 Johan Rengersstraat-4
Johan Rengersstraat-4
Gebouwd in 1954 door G. Bakker, als winkel woonhuis. Dit was een manifacturenwinkel en er was een kleermakersatelier op de bovenverdieping.
Het is een typische bouwkas (later bouwfonds) woning.
Geert Bakker en echtgenote Gepke Huizinga woonden hier tot aan hub dood in 1990, respectievelijk 1994.
2014 Johan Rengersstraat-6
Johan Rengersstraat-6 (G196)
In 1832 stond op deze plek een woning waarvan Timmerman Hendrik Hendriks Dijken de eigenaar was.
Tot 1942 woonde hier Wietse J Roorda.
Van 1942 tot in 1976 woonde hier Willem Balkema.


Vanaf Tuwingastraat, links woning nr 32, daarna 8 t/m 30

Johan Rengersstraat 8 t/m 30 (G196-1 t/m G196-12)
Bouwvergunningen 1951/52
Bewoond vanaf 1952.
Tussen 1958 en 1988 werden bouwvergunningen verleend voor 5 bergingen

Johan Rengersstraat-8
Eerste bewoner Johannes Molenkamp van 1952 tot in 1958
Van 1958 tot in 1980 woonde hier Aapko de Vries.
Gerenoveerd door Stichting Woningbouw in 1980.

Johan Rengersstraat-10
Eerste bewoners Klaas Huizinga van 1952 tot zijn dood in 1975 en echtgenote Hindrikje Balkema tot in 1988.

Johan Rengersstraat-12
Van 1952 tot in 1958 was hier een politiepost.
Eerste bewoner Willem E van der Wees van 1952 tot in 1955.
Van 1955 tot in 1958 agent Kasper Wubbena.
Daarna werd het een burgerwoning.
Verbouwd in 1986.

Johan Rengersstraat-14
Eerste bewoner Jakob van Dijken van 1952 tot in 1970.
Gerenoveerd door Stichting Woningbouw in 1980.

Johan Rengersstraat-16
Eerste bewoner Sake de Vries van 1952 tot in 1962.
Gerenoveerd door Stichting Woningbouw in 1980.

Johan Rengersstraat-18
Eerste bewoner Jan Pieter van Dijken van 1952 tot in 1966.
Gerenoveerd door Stichting Woningbouw in 1980.

Johan Rengersstraat-20
Eerste bewoner Meeme Luth, van 1952 tot zijn vertrek naar Canada in 1953.
Van 1953 tot zijn dood in 1970 woonde hier Anne Boer, met echtgenote Iefke Westerkamp, die hier als weduwe bleef wonen.
Gerenoveerd door Stichting Woningbouw in 1980.

Johan Rengersstraat-22
Eerste bewoner Klaas Keizer van 1952 tot in 1966.
Daarna woonde hier tot zijn dood Jakob de Vries, met echtgenote Johanna E Pijper, die hier als weduwe bleef wonen tot in 1991.
Gerenoveerd door Stichting Woningbouw in 1980.

Johan Rengersstraat-24
Eerste bewoners Pieter Bakker (tot zijn dood in 1985) en echtgenote/weduwe Henderika Steenhuis.
Gerenoveerd door Stichting Woningbouw in 1980.

Johan Rengersstraat-26
Eerste bewoners Jantje de Vries (weduwe Woltjer) en haar zoon Geert Woltjer.
Jantje de Vries vertrok in 1982 naar Zuidhorn, haar zoon bleef hier wonen.
Gerenoveerd door Stichting Woningbouw in 1980.

Johan Rengersstraat-28
Eerste bewoners Kornelis Postema en echtgenote Trientje Blink, die in 1990 overleed.
Gerenoveerd door Stichting Woningbouw in 1980.

Johan Rengersstraat-30
Eerste bewoners Foppe Homan en echtgenote Grietje Smit, die in 1992 overleed.
Gerenoveerd door Stichting Woningbouw in 1980.

Het is niet bekend waarom de woningen 10, 12 en 30 niet in 1980 werden gerenoveerd.

Sloop 2012:
De woningen werden gesloopt, omdat ze zouden worden vervangen door nieuwbouw.

Nieuwbouw:
In december 2013 is men begonnen met de inrichting van de bouwplaats.
In oktober 2014 werden de nieuwe huizen opgeleverd.
Zij kregen de huisnummers 8 t/m 22.
2014 Johan Rengersstraat-32
Johan Rengersstraat-32 (G220)
Oud: Al bewoond voor 1957.
Tot 1957 woonde hier Hendrik Schoonhoven
Onbewoond van 1957 tot 1959

Nieuw: Vervangende nieuwbouw in 1959
Eerste bewoner Krijn Klompien.
Garage bijgebouwd in 19852014 Johan Rengersstraat-34
Johan Rengersstraat-34 (G221)
Oud: Bewoond voor 1960
Tot 1960 woonden hier Hindrik Moorlag en echtgenote Jantje van der Veen.
Laatste bewoner Tijtje van Gennep (Wed. H. Heersema) van 1960 tot in 1965.
Afgebroken april 1965

Nieuw: Bouwvergunning 1964
Bewoond vanaf mei 1965
Eerste bewoners Harm Louwrens Dreise en echtgenote Fenna Smit.
Voor 10 december 1993 was dit nr 32A
34 (oud) werd in april 1965 afgebroken, terwijl 34 (nieuw) al vanaf mei 1965 werd bewoond. 34 nieuw staat op een andere plaats dan 34 oud.

Woningen aan Verbindingsweg,
 nu pad van Eestumerweg naar Johan Rengersstraat


Woningen 32 (oud) en 34 (oud) kregen in de jaren dertig een huisnummer dat paste binnen de reeks aan de westzijde van de Eestumerweg. Toen in 1954 de nieuwe huisnummering werd ingevoerd kregen ze een nummer in de Johan Rengersstraat die toen werd aangelegd.
Op de foto zijn twee woningen te zien. Vermoedelijk was de voorste nr 34 (oud) en die daarachter nr 32 (oud)
Niet alleen de oude Verbindingsweg (op foto) werd gerekend tot de Johan Rengersstraat. De Johan Rengersstraat ging aanvankelijk ook het hoekje naar rechts om waar nu de Tuwingastraat is. Toen die straat benoemd werd kregen de woningen 38 en 40 een nieuw huisnummer in die straat.

Johan Rengersstraat-36
houten noodwoning
Stond aan de Verbindingsweg in de achtertuin van Eestumerweg-27.
Bewoond van 1957 tot in 1966 door Pieter Hendrik Nijborg en zijn gezin.
Gebouwd in 1957, gesloopt in 1966.

Johan Rengersstraat-38
Nieuwbouw 1959 adres gewijzigd in Tuwingastraat 5 (zie daar)

Johan Rengersstraat-40
Nieuwbouw 1959
Adres gewijzigd in Tuwingastraat 4 (zie daar)

Linkerzijde

Johan Rengersstraat-1
heeft nooit bestaan.


2014 Johan Rengersstraat-3
Johan Rengersstraat-3
Nieuwbouw 1965
Eerste bewoners vanaf 1965, Klaas Wicherts en echtgenote Martje Mulder.
In 1969 werd de schuur verbouwd.
In 1980 werd een garage bijgebouwd
2014 Johan Renegersstraat-5
Johan Rengersstraat-5
Nieuwbouw 1957
Eerste bewoner Krijn Klompien  van 1957 tot in 1959.
Daarna woonde hier langdurig Egbert Kruisinga van 1959 tot in 1979.
Vanaf 1980 woonden hier Aaldrik Jager en echtgenote Neeltje Boom.
De woning werd verbouwd in 1983 en in 1984 werd er een garage bijgebouwd.2014 Johan Rengersstraat-transformator
Op de hoek van de H Veldmanstraat staat een transformatorhuisje en de glasbak.


Johan Rengersstraat-7
Nieuwbouw 1958
Adres gewijzigd in Hendrik Veldmanstraat 1 (zie daar)
2014 Johan Rengersstraat-9
Johan Rengersstraat-9
Nieuwbouw 1957
Eerste bewoner Geertke Geertruida Laninga, onderwijzeres aan de school met de bijbel, van 1957 tot in 1965.2014 Johan Rengersstraat-11-11a
Johan Rengersstraat-11
Nieuwbouw 1984
Eerste bewoners Menno Huisman en echtgenote Grietje Boer vanaf 1985.

Johan Rengersstraat-11a
Nieuwbouw in 1984
Eerste bewoner Pieterke Bouwman vanaf 1985.

Twee helften van dubbele woning die in 1984 werd gebouwd door de woningbouwvereniging. Nog niet aanwezig op onderstaande foto

dubbele woningen, 13 t/m 19 en 21 t/m 31, links nr 9

2014 Johan Rengersstraat 13-15
Johan Rengersstraat-13 t/m 19
Nieuwbouw 1954
Tussen 1967 en 1985 werden bouwvergunningen verleend voor het bijbouwen van 1 garage, 3 bergingen en 1 broeikas
Johan Rengersstraat-13
Eerste bewoner Menno Huisman van 1954 tot in 1960.
Van 1960 tot in 1987 woonden hier Willem Wubs en echtgenote Elisabeth Fennema.

Johan Rengersstraat-15
Eerste bewoners vanaf 1954 Frederik Brouwer (tot zijn dood in 1975) en echtgenote/weduwe Bijkelina Reinders.
2014 Johan Rengersstraat-17-19
Johan Rengersstraat-17
Eerste bewoner van 1054 tot in 1957 Sietske Schutter.
Vanaf 1957 woonde hier Martje Bolhuis. Haar schoonzoon Pieter Rusthoven woonde met zijn echtgenote Geelje Schutter vanaf 1963 bij haar in. Zij bleven hier wonen na haar overlijden in 1974.

Johan Rengersstraat-19
Eerste bewoner Berend Jan Drolenga, onderwijzer aan de school met de bijbel, van 1954 tot in 1956.
Na hem woonde hier Rinze Keegstra, ook onderwijzer aan de school met de bijbel, van 1956 tot in 1960.
Vanaf 1960 woonden hier Jan Schoonhoven en echtgenote Elisabeth van Dijk.

Johan Rengersstraat-21 t/m 39
Nieuwbouw 21 en 23 in 1954
Nieuwbouw 25 t/m 39 in 1956
Tussen 1966 en 1982 werden bouwvergunningen verleend voor de verbouwing van 2 woonhuizen en voor het bijbouwen van 2 garages en een schuur.

2014 Johan Rengersstraat-21-23
Johan Rengersstraat-21
Eerste bewoner Mense van der Leest, raadslid voor de PvdA, van 1954 tot in 1961.
Vanaf 1961 woonden hier Jurren A Hooghuis (tot zijn dood in 1978) en echtgenote/weduwe Freerktje Duitscher.

Johan Rengersstraat-23
Eerste bewoner Siebrand Bakker van 1954 tot in 1960.

Toen in 1956 de woningen 25 t/m 39 door Dinkla gebouwd werden werd de Johan Rengersstraat verlengd.

2014 Johan Rengersstraat-25-27
Johan Rengersstraat-25
Eerste bewoners vanaf 1956 Ubo Prins (tot zijn dood in 1986) en echtgenote/weduwe Anje Balkema.

Johan Rengersstraat-27
Eerste bewoners vanaf 1956 Beno Schoonhoven (tot zijn dood in 1965) en echtgenote/weduwe Stientje Schoonhoven (tot haar dood in 1969).
Vanaf 1973 woonden hier Roelf J van Dijken en echtgenote Anje Blaauw.
2014 Johan Rengersstraat-29
Johan Rengersstraat-29
Eerste bewoners van 1956 tot in 1987 Willem Balkema en echtgenote Willemina van Bruggen.
Vanaf 1990 woonden hier kortdurend achtereenvolgens een gezin uit Ethiopiƫ en twee gezinnen uit Iran.

2014 Johan Rengersstraat-31
Johan Rengersstraat 31
Eerste bewoners vanaf 1956 Geert Hoeksema (tot zijn dood in 1981) en echtgenote/weduwe Martje Bakker.2014 Johan Rengersstraat-33-35
Johan Rengersstraat-33
Eerste bewoner van 1957 tot in 1984 Jan Werkman.

Johan Rengersstraat-35
Eerste bewoners vanaf 1957 Fokke Holt en echtgenote Anna Dijkman.
2014 Johan Rengersstraat-37
Johan Rengersstraat-37
Eerste bewoner van 1957 tot in 1962 Hendrik Schoonhoven.
Van 1962 tot zijn dood in 1981 woonde hier Geert Bouwman.


2014 Johan Rengersstraat-39
Johan Rengersstraat-39
Eerste bewoners vanaf 1956 Harm Roorda (tot zijn dood in 1994) en echtgenote/weduwe Albertje Z ten Have.