Wolddijk

Hoewel de eigenlijke Wolddijk aan de overzijde van de Westerwijtwerdermaar is gelegen, en daar als straat in de woonplaats Ten Boer geldt, zijn er in de woonplaats Lellens ook woningen met een adres aan de Wolddijk. Zij liggen aan een doodlopende weg op de noordelijke oever van de maar.

Bebouwing en Bewoning

2014 Wolddijk-4
Wolddijk-4
direct naast Stadsweg-93
Tot 1942 woonde hier Berend Boer.
Daarna woonden hier achtereenvolgens veel verschillende bewoners, tot in 1974
Vanaf 1974 woonde hier Abraham M Prins en echtgenote Siebeldina Homan. Zij plaatsten er in 1974 een garage bij.


2014 Wolddijk-4a
Wolddijk-4a
vlakbij de Maria Christinahoeve
In 1969 werd een bouwvergunning verleend aan J. Steenhuis voor de stichting van een woonhuis aan de Wolddijk. Mogelijk dit huis.


2014 Wolddijk-5
Wolddijk-5 Maria Christina hoeve
Tot in 1941 woonde hier Hendrik Swierenga.
Van 1951 tot in 1968 woonde hier Jan Geert Swierenga.
Hij bouwde er in 1960 een garage en in 1961 een kapberg bij.
Vanaf 1968 woonde hier de familie Prins.
Van 1968 tot in 1983 Arnold Leendert Prins,
vanaf 1983 zijn zoon Leendert M Prins,
Op naam van de familie Prins staan de volgende bouwvergunningen:
1968 bouwen veestal
1969 verplaatsing garage
1972 stichting veestal
1973 verbouwing woonhuis
1975 veeschuur
1976 verbouwing loopstal
1978 stichting loopstal
1978 stichting jongveestal
1979 verbouwing melkstal
1979 plaatsing veeloopbrug (over Westerwijtwerdermaar)
1985 stichting loods
1988 vernieuwing silo
1989 herbouw stal
...
2013 plaatsen van een opslagloods
2013 plaatsen windmolentjes2013 het plaatsen van een betonsilo met spankap
2013 verplaatsen en verhogen loods
2014 omgevingsvergunning verlengen ligboxenstal

2014 Til bij Wolddijk-5
Bij de woning Wolddijk-5 ligt een houten til, voor priv├ęgebruik.

2014 Dijkshornsterverlaat
 aan de Wolddijk
De meest opvallende bebouwing aan de Wolddijk is het verlaat en de ophaalbrug.