Woldjerweg

B.H. Wiersema schreef ooit in de kerkbode:

          In 1938 werd een nieuwe weg aangelegd van Ten Post tot aan het Eemskanaal. Het gedeelte van de weg vanaf boerderij "Oldenhuis" tot aan het Eemskanaal is de Woldweg.

4 februari 1982
De provincie Groningen gaat een fietspad aanleggen langs een gedeelte van de Woldjerweg te Wittewierum. (bron: Kroniek Dick Kuil)

Bebouwing en Bewoning

Links

Woldjerweg-1 (F18)
Tot in 1942 woonde hier Kasper Blaauw.
Van 1942 tot zijn dood in 1988 woonde hier Jan Buitenkamp, met zijn echtgenote Tjaaktje van der Hoek. Zij bleef hier wonen tot in 1989.
In 1968 kwam er een garage bij. In 1989 werd de woning verbouwd.

Woldjerweg-3 (F22) boerderij
Tot in 1954 woonde hier Henri J de Jager. Hij plaatste in 1950 een garage.
Vanaf 1947 woonden hier zijn zoon Daniël Eisso de Jager en echtgenote Aafke J maring. Zij verbouwden het woonhuis in 1988.
Van 1986 tot in 1987 woonden zijn ouders weer bij hen in.

Woldjerweg-5 (F36) boerderij
Hier woonden Geert Huininga (tot zijn dood in 1943) en echtgenote Johanna Pentinga (tot in 1944).
Hun zoon Hilko Huininga bleef hier wonen tot zijn vertrek naar de Noordoostpolder in 1957.
In 1959 veranderde de toenmalige bewoner Cornelis Pieter Bolhuis de woning.
In 1986 werd het woonhuis verbouwd.

Woldjerweg-7 (F37)
Tot haar dood in 1940 woonde hier de weduwe Jan Bolhuis.
Van 1941 tot in 1992 woonde hier Jakob Buitenkamp en echtgenote Anje Bos.
In 1971 werd er een garage bijgebouwd en 1978 is de woning verbouwd.

Woldjerweg-9 (F38)
Tot 1950 woonde hier Leendert Kort. In de jaren 40 bouwde hij er een berging bij.
Van 1950 tot 1987 woonden hier Jan Dijkema en echtgenote Trijntje Smit. Tussendoor woonden zij ruim 2 jaar op Kloosterlaan-1, Woldjerweg-9 stond toe leeg.
In 1989 werd een garage geplaatst.

Woldjerweg-11 (F39)
Tot in 1954 woonde hier Febo Emmelkamp.
Van 1980 tot in 1992 woonden hier Jacob J Sluiman en echtgenote Charlotte E Kreleger. Zij verbouwden de woning in 1982 en plaatsten in 1988 een garage.

Woldjerweg-13 (F40)
Tot zijn dood in 1954 woonde hier Willem Raven, met echtgenote Janna ter Laan. Zij bleef hier als weduwe wonen tot in 1965.
In 1965 werd de woning vernieuwd door de Gebr. Bakker, die er in 1966 een garage bij bouwden.
Van 1966 tot in 1976 woonde hier Hinderikus Kooistra uit Lellens.

Woldjerweg-15 (F41)
Tot zijn dood in 1942 woonde hier Jan Boekhoudt.
Vanaf 1942 tot zijn dood in 1959 was schoonzoon Hindrik Veltman echtgenoot van Detje Boekhoudt de hoofdbewoner. Detje bleef hier als weduwe nog korte tijd wonen.
Vanaf 1967 woonden hier Reinold Vriezema en echtgenote Harmanna Bouwman.
In 1971 verbouwden zij het woonhuis en ze plaatsten een kippenhok en een garage in 1981.

Woldjerweg-17 (F42)
Tot in 1943 woonde hier de weduwe Jan Ousema.
Van 1953 tot in 1990 woonden hier Berend Koster en echtgenote Anna Schreuder.
In 1960 vernieuwden zij de woning en bouden er 2 slaapkamers bij.

Woldjerweg-19 (F43)
Tot in 1954 woonde hier Hendrik M Boekhoudt.
Vanaf 1966 woonden hier Roelf Snijder en echtgenote Jantje Jager.

Woldjerweg-21 (F44)
Tot zijn dood in 1954 woonde hier Sebe Buitenkamp.
Vanaf 1945 tot zijn dood in 1976 woonde hier diens zoon Sebe, met echtgenote Geertruida Emmelkamp. De weduwe bleef hier wonen tot in 1977.
Vanaf 1977 woonden hier Hilbrand Buitenkamp en echtgenote Sikkoba A Tielman.

In 1952 werd door de Firma Buitenkamp de machineloods vergroot en in 1955 werd deze uitgebreid door Sebe Buitenkamp.
In 1978 bouwde Hilbrand Buitenkamp een nieuw woonhuis/kantoor.
Aan de andere kant van het uitzonderlijk lange perceel werd toen een tweede woning gebouwd, van hetzelfde model, maar in spiegelbeeld. -> nr 21a.

Woldjerweg-21a
Nieuwbouw in 1978 door door Febo Buitenkamp en echtgenote Jantina T Tepper, die hier in 1979 kwamen wonen.

Woldjerweg-23 (F44-1)
Nieuwbouw in 1939.
Tot 1969 woonde hier Pieter Buitenkamp. Hij veranderde in 1959 en in 1967 de woning. In 1965 kwam er een garage bij.
Vanaf 1967 woonden hier de gebroeder Derk Harm (overleed in 1987) en Klaas Anton de Boer (verhuisde in 1988).
In 1988 werd het woonhuis opnieuw verbouwd.

Woldjerweg-25 (F52-1) boerderij
Rond 1930 werd hier een landbouwschuur gebouwd door Bakker.
De bouwkosten exclusief schuurdeuren bedroegen fl. 8000,-.
De van cederhout gemaakte schuurdeuren kosten ook fl. 8000,-.
(bron Hinderikus Kooistra)

In 1986 werd door de Maatschap Muilwijk een woonhuis bij de schuur gebouwd.
Vanaf 1986 woonden hier Aart Muilwijk en echtgenote Lena Korevaar.
In 1988 werd door de Maatschap Muilwijk een silo geplaatst.

Rechts

Woldjerweg-2 (F2) boerderij
Tot in 1961 woonde hier Meindert W Veldman.
Zijn zoon Jan Willem van Huis bleef hier wonen tot zijn dood in 1967, met zijn echtgenote Lutgerdina Martje van Huis. Zij woonde hier tot haar dood in 1971.
Vanaf 1971 woonden hier Adrianus Josef Schilder en echtgenote Divëra de Lange.
In 1984 kwam er een veeschuur bij en in 1989 een silo.
Noorderkrant 16 april 2003

Later woonde hier de familie Luinge.


Woldjerweg-2a boerderij
Nieuwbouw woonhuis en veeschuur in 1972 door Otto Nieuwenhuizen en echtgenote Teuntje Talmon, die hier woonden van 1973 tot in 1989. In 1982 bouwden zij er een veeschuur bij.
Vanaf 1986 woonden hier Hendrikus M van den Berg en echtgenote Johanna T M Belshof. In 1986 verbouwden zij de ligboxenstal.

Woldjerweg-4 (F23)
Tot zijn vertrek naar de Noordoostpolder in 1954 woonde hier Wicher Boekhoudt. Hij boude er in 1943 een berging bij.
In 1976 stichtte de toenmalige bewoner Hendrik Nijkeuter een geitenstal.
Vanaf 1984 woonde hier Robert A van der Spoel. Hij plaatste in 1986 een windmolen en in 1989 een schuur.

Woldjerweg-6 (F53) boerderij
Tot in 1954 woonden hier Derk de Vries en echtgenote Hindrikje Veltman.
In 1937 werd een kapschuur gebouwd en in 1953 een schuur.
Van 1954 tot in 1991 woonden hier Febo Emmelkamp en echtgenote Antje E Haan.
Zij veranderden de woning in 1953 en bouwden in 1957 een woning.

Woldjerweg-8 (F54) brugwachterswoning
Bij Eemskanaal brug 7
Afgebroken in 1960
Tot in 1940 woonde hier Engelhard Brouwer.
Van 1940 tot in 1956 Berend Kiewiet.
Als laatste van 1956 tot in 1960 Klaas Deuze.
In 1957 werd er een traktorgarage bijgebouwd.