Eestumerweg 37 t/m 53

Dit deel van de Eestumerweg heeft twee bijzondere kenmerken. Enerzijds is er de groenstrook tussen het voetpad kangs de (meest) royale voortuinen en rijweg en anderzijds de typisch schuine plaatsing van de woningen t.o.v. de straat.

Eestumerweg rond 1920
Het eerste, de grasstrook, heeft te maken met het feit dat de weg eerst vlak langs sommige huizen liep, met name was dat het geval bij de molenaarswoning en bij de laatste twee woningen voor de Kromme Elleboog en bij de bebouwing in het volgende deel van de straat.
De nieuwe huizen die in de eerste decennia van de 20e eeuw gebouwd werden kregen daarom grotere voortuinen. Maar uiteindelijk werd de weg verplaatst, en niet alleen de weg, maar ook de Fivel. Dit gebeurde als werkvoorzieningsproject, eind jaren 30.
De oude rijweg was ongeveer op de plaats waar nu het voetpad is. De tussenruimte werd een grasstrook met bijna voor elke woning een oprit die van gemeentewegen is aangelegd en onderhouden wordt.

Het tweede, de schuine plaatsing van de woningen, heeft te maken met de oorspronkelijke percelering (kavelindeling) die parallel aan de Stadsweg verliep. Daarom hebben de meeste kavels aan de achterzijde rechte hoeken, terwijl de voorgrens schuin loopt. Dit levert een bijzonder beeld op omdat nu de rooilijn van de woningen telkens iets verder naar voren ligt.

Dit straatdeel kan verder onderverdeeld worden in drie blokken

1. De 18e eeuwse Koren- of Pelmolen "Olle Widde" met 19e eeuwse molenaarswoning en bijgebouwen (op kaartje rechtsonder).

2. De vroeg 20e eeuwse woningen die de open ruimte tussen molen en oude bebouwing vulden (in 1830 weiland).

3. De 18e en 19e eeuwse bebouwing voor de Kromme Elleboog (dicht op elkaar).
1. Molen met molenaarswoning en bijgebouwen, thans restaurant

Eestumerweg 37, 39, 41, 43 in 1959


2014 Eestumerweg-37
Eestumerweg-37 (G229)
Koren- en Pelmolen "Olle Widde"
Op de kaart in 1781 en 1832
Diverse malen gerenoveerd en gerestaureerd, de laatste 2 keer door Thom Meijer.Eestumerweg-NN (G230)
Op de kaart in 1964
Bergplaats

Eestumerweg-NN (G231)
Op de kaart in 1934
Schuur


2014 Eestumerweg-39
Eestumerweg-39 (G232)
Molenaarswoning, Restaurant
Op de kaart in 1832
De woning werd herbouwd in 1949 en verbouwd in 1974.
Tot september 1975 woonde hier de molenaar. De laatste molenaar was H. de Boer.
Hierna woonde de familie Doff hier. Zij hadden een autobedrijf en stichten in 1978 een bedrijfsruimte. Zij woonden hier tot eind 1990.
Renovatie molenaarswoning in 1994
Daarna volgde langdurige leegstand en een gefaseerde verbouwing tot restaurant door Thom Meijer.
Hij was er nog niet mee klaar toen hij in 2009 overleed.

De nieuwe eigenaar verbouwde in 2010 opnieuw en voegde een feestzaal toe. Begin 2011 ging het Grand Café Restaurant Bij de Molen open.2. Vroeg 20e eeuwse nieuwbouw


2014 Eestumerweg-41
Eestumerweg-41 (G233)
Nieuwbouw 1910?

Eestumerweg 41 en (deel van) 43
Hier woonden 2 generaties Doff, voordat zij naar de molenaarswoning hiernaast verhuisden.
Sindsdien woont hier de familie Werkman. Zij vestigden hier een Natuursteenbedrijf. Ito Werkman is een voorman in de mensport. Hij is met zijn tweespan al meer malen Nederlands kampioen klasse III geworden.2014 Eestumerweg-43
Eestumerweg-43 (G234)
Nieuwbouw 1910?

Hier woonde tot 1986 de familie Zijlema, die hier een manufacturenwinkel hadden. Zij verbouwden de winkel in 1950 en bouwden een schuur in 1960.

Sinds 1986 woont hier de familie Mulder.

Bakkerswinkel "De Korenmolen", Kröddeburen
6 juni 1990, Aan de Eestumerweg 43 te Ten Post opent burgemeester A.Sybesma de bakkerswinkel “De Korenmolen”. In dit pand start Alida Mulder-Huizinga een verkooppunt voor brood, koek en banket en andere lekkernijen.
(bron: Kroniek Dick Kuil)

In 2013 schafte de familie Mulder een elektrische auto aan. Deze Tesla was de eerste elektrische auto in Kröddeburen/Ten Post. Zie oplaadpunt naast voordeur.

2014 Eestumerweg-45
Eestumerweg-45 (G235)
Nieuwbouw 1910?

Sinds 1983 woont hier de familie v.d. Leest.
Zij verbouwden in 1983 de woning en de schuur.Eestumerweg-NN (G236)
Schuur

2014 Eestumerweg-47
Eestumerweg-47 (G237)
Nieuwbouw 1910?
Architect: de Leeuw Wieland uit Loppersum.
Hier woonde sinds 1951 decennialang de familie Woltjer.
In 1969 verplaatsten zij de garage
Eestumerweg 47
tijdens jarenlange leegstand
Toen zij vertrokken werd de woning eigendom van Thom Meijer, die de woning verbouwde en reserveerde voor de beheerder van zijn in de molenaarswoning op te richten restaurant. Omdat dit project geen voortgang maakte stond de woning jarenlang leeg.
Na de dood van Thom Meijer werd de woning verkocht. Hij is sinds 2011 weer bewoond.3. Oudere bebouwing voor Kromme Elleboog

2014 Eestumerweg-49
Eestumerweg-49 (G238)
Op de kaart in 1832
Tot 1826 woonde hier Eltje Arends Huisman. Zijn weduwe Trientje Pieters Haak bleef hier wonen, vanaf 1839 met een nieuwe echtgenoot, Cornelis Mennes Keiser.
Van 1842 tot 1846 vondt herbouw plaats en vanaf 1850 woonde hier Jan Gerrits Grakist met echtgenote Jantje Alberts Venema.
Zij werden in 1855 opgevolgd door Pieter Jans Kraak.
1857-1907
Vanaf 1857 woonde hier tot zijn door in 1874 Jannes Hindrix Toxopeus, met echtgenote Aaltje Geerts Tuininga. De weduwe bleef hier tot 1877 wonen bij haar dochter Talje en schoonzoon Berend Schedeler, die hier tot 1907, respectievelijk 1902 woonden.

In 1908 werd de boerderij verkocht aan buurman Jan Sterenberg. Hij en zijn echtgenote Stientje Jensema woonde er maar een paar jaar. In 1911 werd de behuizing te koop aangeboden en in 1912 was er een boeldag voor het vee en het gereedschap van de boerderij.
Volgende bewoners waren eerst Hendrik Pieters Westerhoff en echtgenote Klaassien Bolt en daarna tot 1927 Pieter Huizinga en echtgenote Eppien Balkema, die later Stadsweg 97 bouwden en bewoonden.

1927-1996
In 1927 kwam Geert van der Veen hier wonen, zoon van de buurman met zelfde naam. Hij woonde hier met echtgenote Zwaantje Blink (overleden in 1944) tot 1978.
In 1949 werd de veestal verbouwd.
Hij was niet alleen boer, maar had ook een transportbedrijf.
Zijn zoon (ook Geert) Woonde hier vanaf 1953 met zijn gezin (echtgenote Anje Veldhuis)
De woning werd in 1963 afgebroken en herbouwd.
Van 1978 tot 1981 woonde hier de kleinzoon (ook Geert)
In 1986 werd een ligboxenstal gebouwd.
In 1996 werd het bedrijf beëindigd en woning en grond verkocht.

Vanaf .... wonen hier Kor en Margreet Nijborg en is het bedrijf B&GS hier gevestigd.


links nr 49, rechts 51, voor 1963
links nr 49, rechts 51, na 1963


2014 Eestumerweg-51
Eestumerweg-51 (G239)
Op de kaart in 1832
Toen woonde hier Gerrit Harms Bolt, slager.
1840-1908
Van 1840 tot zijn dood in 1885 woonde hier Klaas Egberts Sterenberg met zijn echtgenote Grietje Ebels Woldinga. Hun zoon Jan Sterenberg woonde hier tot 1908, toen hij verhuisde naar nr 49.

1908-1924
Andreas Staal uit Harkstede en Hindertje Bakker van Kromme Elleboog 2.
Volgens de kroniek van hun zoon H. Staal trouwden zij in 1908 en kochten toen deze kleine boerenbehuizing. Hier werden hun kinderen Boele, Roelf en H. geboren. Andreas werkte als arbeider bij de boeren in de omgeving. In 1924 kregen zij de kans om een eigen bedrijf te beginnen in Onstwedde.

1924-2014
In 1924 Geert van der Veen kwam hier wonen. Zijn weduwe woonde hier tot in 1948. In later jaren bij haar dochter en schoonzoon Hebe Jager. Die schoonzoon woonde hier later bij zijn eigen Schoonzoon Freerk Bosker en diens echtgenote Janna Jager.
Het voorhuis werd in 1963 afgebroken en herbouwd.
Freerk Bosker was al jaren de oudste inwoner van Kröddeburen toen hij in 2014 op 91-jarige leeftijd overleed.

Eestumerweg-NN (G240)
Op de kaart in 1832
Onbewoonbaar verklaard en afgebroken in 1942.
Volgens de kroniek van buurjongen H. Staal (1913-1924) woonde hier "een zekere Aldert Slagter met zijn gezin. Hij werkte op het tiggelwerk in Winneweer."
Deze woning stond tussen 51 en 53, met rooilijn ongeveer gelijk aan die van 53.
Woning is gedeeltelijk zichtbaar op bovenstaande foto uit 1920, bij bocht in weg en Fivel.

2014 Eestumerweg-53
Eestumerweg-53 (G241)
Op de kaart in 1832
Werd in 1978 en in 1985 verbouwd. Bovendien kwam er in 1985 een garage bij.