Eestumerweg 33 t/m 35

Dit deel van de Eestumerweg bestaat eigenlijk niet meer. Hier ligt nu de kruising met de N360 en over enige jaren waarschijnlijk een rotonde.


De bebouwing tussen de School met de Bijbel en de Korelmolen "Olle Widde" moest wijken voor de aanleg van de N360.
Alleen woning 33 kon nog een aantal jaren naast de nieuwe weg blijven staan.


Eestumerweg-33 (G224)
Op de kaart in 1864
Bewoond tot 15 juni 1963
Afgebroken 23 september 1963

Hier woonde Jan Bulthuis, die in 1958 naar Canada emigreerde.
Hij verbouwde in de jaren 40 de werkplaats.

20 mei 1958 Nieuwsblad van het Noorden
Publiek verkocht een behuizing aan de Eestumerweg no. 33. Koper werd de heer H. Dijkman, alhier voor fl 3150,- plus fl 50,- voor overname.

Eestumerweg-35 (G225)
Op de kaart in 1864
Afgebroken april 1959

Eestumerweg-NN (G226)
Op de kaart in 1864
Afgebroken oktober 1954
Hier woonde tot aan de afbraak Kleermaker Geert Bakker met zijn vrouw

Eestumerweg-NN (G227)
Op de kaart in 1864
Afgebroken september 1954

Eestumerweg-NN (G228)
Afgebroken september 1954