Stadsweg Winneweer 86 t/m 114

Rechts


2014 Stadsweg-86
Stadsweg-86 (G50)
Tot in 1979 woonde hier Léopold B de Laitte
Rijksmonument: Zie Plekken/Monumenten
2014 Stadsweg-88
Stadsweg-88 (G44) Westelijke Houtloods
Dit was het adres van achtereenvolgens Nanninga's houthandel, Nanninga's houtfabrieken en Nanninga B.V.
In de loop der jaren werd er heel wat ge- en verbouwd door Nanninga, op verschillende plekken. De volgende bouwvergunningen werden verleend:
jaren 30 verbouwing bedrijfspanden
jaren 40 uitbreidingen
1953 bouwen opslagplaats
1954 bouwen houtdrooginrichting
1956 uitbreiden opslagplaats (D1397)
1959 bouwen schilderwerkplaats
1959 bouwen werkplaats
1960 aanbouwen bestaande werkplaats
1962 vergroten keukenfabriek
1963 verbeteren 4 kantoren
1964 bouwen overkapping
1964 vernieuwen fietsenschuur
1965 bouwen bulkloods
1965 bouwen voorraadloods
1965 bouwen brandspuitgarage
1965 bouwen dubbele schuur
1966 bouwen verwarmingskelder
1967 oprichten houtloods
1969 verbouwing slijperij
1971 verbouwing opslagruimte
1971 verbouwing kastenfabriek
In de jaren 40 stichtte het  P.E.B. hier een transformatorstation

Vanaf 1984, na het faillissement van Nanninga B.V., wordt dit pand bewoond.
In 1985 werd het kantoor verbouwd en in 1987 het woonhuis.
In 1987 werd de loods verbouwd.

2014 Stadsweg-90-92
Stadsweg-90 (G51)
Tot in 1963 woonde hier Lammert Molenkamp.

Stadsweg-92 (G52)
Tot in 1961 woonde hier Jan van der Zee.

Stadsweg-94 oud (G53)
Tot in 1942 woonde hier Johan Walker.
Daarna woonde hier tot in 1972 Jurren A Hooghuis.
Vanaf 1983 woonden hier Roëll Molanus en echtgenote Jantje Leugs.
In 1985 brandde de woning samen met woning nr 96 af.
De bewoners van 94 verhuisden naar Woltersum.

2014 Stadsweg-94
Stadsweg-94 nieuw
In 1985 werd aan de eerdere bewoners van nr 94 een vergunning verleend voor de stichting van een woonhuis op nr 94-96.
In 1987 kwamen Roëll Molanus en echtgenote Jantje Leugs hier weer wonen.
Stadsweg-96 (G54)
Tot in 1947 woonde hier Hendrik Walker.
Vanaf 1957 tot zijn dood in 1981 woonden hier Alje Boer en echtgenote Eggerdina Schuil. De weduwe bleef hier wonen tot in 1984. Zij bouwden in 1976 een garage.
In 1984 kwam Jan H Schenkel hier wonen. Hij woonde hier tot hij zijn dood vond in de brand op 6 juli 1985, waarbij ook de woning verloren ging.

2014 Stadsweg-98
Stadsweg-98 (G56)
Tot in 1965 woonde hier Jan Huisinga.
In 1968 werd de zolder veranderd door Nanninga's houtfabrieken en in 1987 werd een dakkapel geplaatst door de toenmalige bewoner.

2014 Stadsweg-100
Stadsweg-100 (G57)
Van 1964 tot in 1987 woonden hier Klaas Reitsma en echtgenote Douwelina Ophuis. Zij bouwden in 1965 een schuur en een volière en in 1968 een duivenhok.
In 1989 werd het woonhuis verbouwd.
Stadsweg-102 ???
Niets van bekend, heeft mogelijk nooit bestaan.

2014 Stadsweg-104
Stadsweg-104 (G57b)
Hier woonde Geert Kuipers.
2014 Stadsweg-106
Stadsweg-106 (G57c)
Tot zijn dood in 1982 woonden hier Gerad Maneschijn en echtgenote Trientje Laning. De weduwe bleef hierna hier wonen..
In 1937 stichtten zij het woonhuis, in 1971 een hobbykas.

Stadsweg-108
In 1984 stichtte het EGD hier een transformatorstation.

2014 Stadsweg-110
Stadsweg-110 Sloopbedrijf
2014 Stadsweg-110

In 1989 plaatsten de Gebr. van Essen een erfscheiding
Van 1990 tot in 1993 was dit pand bewoond.


2014 Stadsweg-112
Stadsweg-112 (G57a)
Hier woonden Gerrit Maneschijn en echtgenote Rikstje Bos. Gerrit overleed hier in 1939 en Rikstje in 1955.
Na hen woonde hier Jakob van Dijken van 1956 tot in 1976.
In 1978 werd het woonhuis verbouwd.

2014 Stadsweg-114
Stadsweg-114 (G58)
Tot zijn dood in 1940 woonde hier Balster K Stuivinga.
Van 1954 tot in 1975 woonde hier Jacobus Fokko Tilma.
In 1984 werd de garage verbouwd.

Stadsweg-116 (G58a)
In 1973 samengevoegd met nr 114.

2014 't Priegelkampke
Aan het eind van de Stadsweg in Winneweer is een speeltuintje ingericht. 't Priegelkampke.

Noorderkrant 5 juni 1996:
Nieuw hekwerk rond speeltuin Winneweer.
Voor het herstel heeft de gemeenteraad een bedrag van f 6500,- uitgetrokken.
Voor dat bedrag wordt in zelfwerkzaamheid door de Winneweersters een nieuw hekwerk gemaakt en het toegangspad verbeterd.