Rijksweg 217 t/m 237

van de Eestumerweg tot Schoenmakershorn


Rijksweg-217
Van dit huisnummer is niets anders bekend dan dat dit het adres was van A.J. Koenderink die in 1938 een vergunning kreeg om een woning te bouwen. Dit betrof de woning Rijksweg-219

2014 Rijksweg-219
Rijksweg-219 (G111)
Nieuwbouw in 1938, winkelbehuizing.
Tot in 1975 woonde hier Gerrit Koenderink. Daarna woonde hier zijn zoon Harm Koenderink tot in 1991.
In 1953 werd de woning verbouwd en er kwam een verbindingsgang.
Gerrit bouwde in 1961 een houten nachtverblijf voor herten.
2014 Rijksweg-221
Rijksweg-221 (G110)
Hier woonde tot zijn dood in 1951 Jakob Boerema.
De woning werd verbouwd in 1953 en in 1988.
Derk Bouma woonde hier van 1963 tot in 1991.


2014 Rijksweg-223
Rijksweg-223 (G109)
2014 Rijksweg-223

Tot zijn dood in 1958 woonde hier Johannes Winkels met zijn echtgenote Trijntje Wiltjer, die hier als weduwe bleef wonen tot in 1960.


2014 Rijksweg-225
Rijksweg-225 (G108)
In 1949 verbouwde Heino Dijkman (of Dijkema) dit woonhuis/winkel. Hij woonde hier tot in 1965.
Rijksweg-227 (G107)
Afgebroken in 1958.
Tot in 1941 woonde hier Willem Balkema.
Van 1942 tot in 1955 woonde hier Willem Laning.
Van 1955 tot in 1958 woonde hier Hendrik Schenkel.

Rijksweg-229 (G106)
Magazijn

Rijksweg-231 (G105)
Afgebroken in 1957
Tot in 1941 woonde hier Jan Koster.
Laatste bewoner Trijntje Poort, weduwe van Harm Bakker, van 1941 tot in 1957.

Rijksweg-233 (G104) oud Zaagmolen "Nooitgedacht"
Gebouwd in
Afgebroken in
In de jaren 40 stichtte P.R. Steenbergen hier een houtzagerij
In 1954 werd een loods gebouwd, in 1956 een houtkap gebouwd, in 1959 een garage en in 1960 een droogschuur. De houtdroogkap werd in 1962 vergroot.Rijksweg-233 nieuw (G103a)
(Had aanvankelijk nr 235)
Tot in 1985 woonde hier Pieter R Steenbergen. Hij in 1946 een bouwvergunning voor een woning en in 1951 opnieuw. Het is niet duidelijk welke woningen dit betreft.

2014 Rijksweg-235
Rijksweg-235
Loods
Verderop in het land, achter de N360:

Bijschrift toevoegen
Rijksweg-237 (G102) Boerderij Welgelegen
Tot zijn dood in 1947 woonde hier Hilje Hof.
Vanaf 1944 tot zijn dood in 1979 woonde hier een neef van Hilje Hof, Jan Raang Heerema. Zijn zoon Kornelis woonde hier met zijn gezin tot in 1980.
Van 1980 tot in 2014 woonden hier Alex F Smit met zijn echtgenote Trijntje van den Hof. Nu woont hier René Smit, hun zoon.
In 1968 werd de veestalling vergroot. In 1988 is een ligboxenstal gebouwd.