Rijksweg 241 t/m 273

van Schoenmakershorn tot Delleweg

2014 Rijksweg-241
Rijksweg-241 G(99)
Tot in 1972 woonde hier Klaas Bouwman. Hij boude er in 1953 een kippenhok bij en vernieuwde de woning in 1954.
Van 1972 tot in 1976 Roelf P Offeringa (of Offringa), die het woonhuis in 1974 verbouwde.
Vanaf 1976 woonde Stoffer Reiffers en echtgenote Jantje van der Laan hier.
Zij verbouwden de woning in 1977 en plaatsten in 1982 een kas.2014 Rijksweg-243
Rijksweg-243 (G98)
Tot in 1956 woonde hier Jan Dinkla.
Daarna Willem de Ridder tot in 1968.
Van 1968 tot in 1988 woonden hier Ido Wierenga en echtgenote Remmechiena A van Gennep. Zij verbouwden het huis in 1971.
In 1989 werd een antenne en een garage geplaatst.2014 Rijksweg-245
Rijksweg-245 (G97)
Tot in 1969 woonde hier Hendrik Harmanni, die het huis bouwde in de dertiger jaren.
In 1969 werd het verbouwd en in 1972 kwam er een garage.schuur bij.
In 1978 werden er twee dakkapellen op geplaatst.
2014 Rijksweg-247
Rijksweg-247 (G96)
Tot in 1958 woonde hier Jan Steenhuis.
In 1959 werd de woning veranderd en in 1966 kwam er een schuur bij.


2014 Rijksweg-249
Rijksweg-249 (G95)
Tot in 1945 woonde hier Derk van Bruggen.
Tot zijn dood in 1969 woonde hier diens zoon Pieter van Bruggen en echtgenote Jantje Holscher, die hier als weduwe bleef wonen.

2014 Rijksweg-251
Rijksweg-251 Stoomgemaal
Dit huisnummer wordt niet meer gebruikt.
Van een stoomgemaal is geen sprake meer, maar er staat nog wel een gemaal.
Zie Water->Bruggen, Sluizen, Gemalen-> Poldergemaal Tammengahuizen
Rijksweg-253 Transformator
In de jaren 40 werd een transformatorstation gesticht door P.E.B. bij de steenfabriek. In 1950 werd dit vergroot.2014 Rijksweg-255
Rijksweg-255 (G94)
Tot zijn dood in 1948 woonde hier Jan Schuil. Zijn weduwe Janna Timmer verhuisde korte tijd later.
Van 1948 tot in 1970 woonde hier Klaas Oosterhuis.
In 1983 werd op dit adres aan J. Meijer (die hier niet woonde) een vergunning verleend voor de verbouwing van een kantine. Welke kantine dit betreft is onduidelijk.


Rijksweg-257 (G89) Brandschuur
Hier was gevestigd de NV Verenigde Steen-, Pannen en Draineerbuizenfabrieken.
Er werden de volgende bouwvergunningen verleend:
1955, D1227 verbeteren dubbele woning
1955, D1508 nieuwe onderbouw
1957, veranderen woning
1957, bouwen gebouw
1962, bouwen kunstmatige drogerij
1962, bouwen kleiopslagloods
1963, bouwen gasgebouw


2014 Rijksweg-257a
Rijksweg-257a Rommelmarkt

2014 Rijksweg-257b
Rijksweg-257b Buitenkamp
In 1984 verbouwden de Gebr. Buitenkamp een werkplaats

2014 Rijksweg-257c
Rijksweg-257c Slagerij Paapst
In 1984 stichtte G.J. Paapst een slagerij
2014 Rijksweg-259-261
Rijksweg-259 (G86a)
Vanaf 1946 tot zijn dood in 1985 woonde hier Johannes Filippus Smedes en echtgenote Pieternella Apoll, die hier als weduwe bleef wonen.

Rijksweg-261 (G86)
Tot in 1941 woonde hier Eelke Spaak.
In 1963 werd er door de Steenfabriek een garage achter gebouwd.
2014 Rijksweg-263-267
Rijksweg-263 t/m Rijksweg-267
Voormalige Melkfabriek WinneweerRijksweg-263 (G85)
Tot zijn dood in 1929 woonde hier Pieter de Vries. Zijn weduwe Sophia Rozema woonde hier tot in 1985.
Tot in 1989 woonde hier hun zoon, Tjaart de Vries met echtgenote Klaziena Hooiveld.In 1949 werd de woning gesplitst, in 1950 verbouwd en in 1951 werd het afdak vervangen.

Rijksweg-265 (G84b)
Hier was ooit een garagebedrijf gevestigd2014 Rijksweg-267
Rijksweg-267 (G84a)
Vanaf 1968 woonde hier Hendrik Kort en echtgenote Willemtje M Hovenkamp. Zij plaatsten in 1986 een dakkapel.
Thans woont hier Janny Barelds (zie foto) die druk doende is de woning te restaureren. Oorspronkelijke elementen worden in ere hersteld.


2014 Rijksweg-269
Rijksweg-269 (G84) schuur
In 1950 werd door J. Kerkstra een veestal gesticht.
Was eigendom van de weduwe P. de Vries (Rijksweg-263)
2014 Rijksweg-271
Rijksweg-271 (G83)
2014 Rijksweg-271

Tot in 1975 woonde hier Tiddo B Graatsma.
Na jarenlange leegstand wordt sinds 2013 aan herstel gewerkt.

2014 Rijksweg-273
2014 Rijksweg-273
Rijksweg-273 (G82) Café Winneweer
Tot in 1957 woonde hier Hilko Kraijema
Van 1957 tot in 1970 Anne Poelstra.
Van 1970 tot in 1987 Ebo Zaagman en echtgenote Geesina H Oomkens.